Regering, riksdag, tingsrätt, Huddinge kommun: Varför utreds inte Anti Avsan för mordet på Olof Palme?

22.10.2013. Till Justitieministern, Riksdagens talman, Stockholms Tingsrätt samt Huddinge kommun!
Sedan de grundfalska beskyllningarna mot Christer Pettersson för mordet på Olof Palme avfärdats av Svea Hovrätt och av Högsta domstolen, återstår i dag ingen för mordet utpekad person mer än
Moderate ledamoten av Sveriges riksdag och av dess justitieutskott, rådmannen vid Stockholms Tingsrätt samt moderate gruppledaren i kommunstyrelsen, ledamoten av kommunfullmäktige i Huddinge kommun
Anti Harald Avsan.
Jag har vid flera tidigare tillfällen utförligt informerat mina fyra adressater om detta synnerligen allvarliga förhållande som innebär den svenska rättsstatens skam och nesa.
Mina mycket allvarliga anklagelser mot Anti Avsan, sedan hösten 1992, har accelererat efter utgivningen 2008-2009 av min bok Palmemordet: Affären Anti Avsan, där jag, 2009, klart och otvetydigt utpekar Avsan för mordet den 28 februari 1986 vid Dekorima i Stockholms city på statsminister Olof Palme.
Dessa anklagelser är av en art att de i ett fungerande rättssamhälle omedelbart skulle ha rättsligen bemötts, givetvis av Anti Avsan själv eller genom någon av mina adressaters försorg. Men jag har aldrig approcherats av någon rättsvårdande myndighet, jag har aldrig fått besked från vare sig Avsan själv eller från någon av hans uppdragsgivare att jag gjort och gör mig skyldig till förtal.
Jag har endast mötts av tystnad från er sida.
Däremot har Anti Avsan själv inte varit helt tyst. Han ombad för ett par år sedan en dåvarande mp-kollega i civilutskottet (vilket han först tillhörde) att ”tala med Anér och be honom sluta; det är besvärligt för min hustru och barnen”.
Helt nyligen, denna höst, ringde mig i min bostadstelefon en man, inte Avsan själv, och framförde liknande, mycket klara önskemål; jag borde omedelbart sluta med mina trakasserier, Avsan och inte minst hans maka vore förnämliga personer, som tog illa upp av vad som pågår etc.
Eftersom jag flera gånger riktat rättsliga förfrågningar och önskemål, även i dag aktuella, rörande Anti Avsan, går det att hävda att påringningen hade karaktären av övergrepp i rättssak. Men jag har inte formellt påtalat ärendet, bl a eftersom jag inte har den påringandes namn; han valde att vara anonym.
Det finns dessutom ett tydligt och avslöjande uttalande, tidigare i år, av Anti Avsan själv. Han hade då vid en lunch på NK sammanträffat för ett arrangerat möte med en tidigare, numera pensionerad poliskollega, som han känner väl.
Kollegan hade vid lunchen ställt frågan till Avsan:
Var det du som sköt Olof Palme?
Svaret blev:
Nä nä, vi har sådan uppbackning så ni kan inte ta oss!
Ett sensationellt svar. Den som är oskyldig svarar inte så. Han blir rimligen upprörd och reagerar ilsket nekande på den närgångna frågan.
Icke så Avsan. Han drar i stället upp en bakgrund som förvånar och skrämmer. Skulle det ha funnits, eller ännu i dag finnas, en grupp som Avsan kallar för ”vi”, i vilken han själv och ett antal, förmodligen poliser, ingår. Denna Avsan-grupp skulle skyddas av en annan, ej definierad grupp inom rättsstaten, vilken i sin tur ser till att Avsan-gruppen aldrig blir lagförd!
Jag har, på min blogg samt i separat brev till Avsan, begärt kommentar till detta yttrande vid NK-lunchen, men jag har inte mötts av någon som helst kommentar, någon som helst dementi.
Som jag uppfattat saken har varken förundersökningsledaren för Palmeutredningen, vice riksåklagaren Kerstin Skarp, eller rikskriminalens Dag Andersson/Hans Melander granskat Avsans uttalande, vilket torde vara ett av de mest sensationella i denna utredning över huvud taget.
Sålunda: Anti Avsan, som sedan hösten 1992 hade bort förhöras som klart utpekad av de två kvinnliga huvudvittnena Anneli och Anki från Dekorima, är ännu idag inte hörd i botten. Han hördes upplysningsvis den 14 april 1993, men detta förhör påstås vara hemligt. Av granskningskommissionens korta referat framgår tydligt att rikskrim vid förhörstillfället aldrig berörde mordet på Olof Palme. Åklagare och polis har enständigt avstått från att koppla Anti Avsan till detta mord.
Mina adressater: Avsan får inte höras, och jag får inte höras. Därmed menar tydligen höga representanter för den demokratiska svenska rättsstaten att all rättvisa skipas, att den totala tystnaden kan ersätta den genomlysning som lagen förutsätter.
Vi bevittnar en farlig situation, transsubstantierad av denna episod från det nyss passerade veckoslutet:
Anti Avsan redovisar vid den pågående moderatstämman sina synpunkter på planerna på s k straffrabatt. Orden i mikrofonen kommer från en person för vilken ett straff för misstänkt mord aldrig har övervägts.
Tar jag till för hårda ord? Nej. Och jag hade för länge sedan kunnat attackeras med rättsliga argument; jag har begärt detta men ingenting har hänt, ingenting händer.
Att Anti Avsan, utbildad jurist, inte stämmer mig för förtal är oerhört. Sätt er själva in i en motsvarande situation? Skulle någon av er, av er som rättvisans representanter, ha suttit overksam?
Inte minst borde den stora, moderatdominerade Huddinge kommun inför sina väljare vara intresserad av absolut klarhet beträffande styrningen i kommunens topp.
Så granska Anti Avsan! Och granska, minst lika strikt,
Sven Anér, 210814-5075, FK, DHS, SJF, SFF, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Jag önskar, från mina fyra adressater, med vändande post uppgifter rörande dnr och handläggare. Samt snarast möjligt, myndigheternas svar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"