Är Avsan högerextremist?

20.10.2013. Jag är knappast den som ska besvara rubrikens fråga, vilken förstås är mycket viktig. Det tillhör de olika partiorganisationernas viktigaste uppgifter att sköta erforderlig vakthållning, under förutsättning att partiorganisationen i fråga anser uppgiften viktig.
Jag har i Affären Anti Avsan och senare i bloggdebatten pekat på en del inslag som skulle kunna motivera frågan, men eftersom Fredrik Reinfeldt med underlydande ingenting gjort, vare sig på Helgeandsholmen eller i Huddinge, får jag väl förmoda att de anser att allt är väl beställt. Möjligen skulle Avsans påstående att jag har kommunistiska mördarkamrater i Estland kunna väcka specifika misstankar.
Även kårbildningar som ”Stockholms försvarsskytteförening” och ”MOP86, Föreningen Mordet på Olof Palme”, skulle kunna skapa visst intresse, men varken Reinfeldt, polis eller åklagare har bemödat sig, trots direkta propåer från bl a min sida.
Jag har rent av föreslagit att termen högmålsbrott kanske skulle kunna vara applicerbar, men den tanken har inte rotat sig bland mina socialt överordnade.
Kanske förhåller det sig helt enkelt så att mordet under inga omständigheter f å r utredas, och då gäller förstås inga vanliga lagböcker, som i så fall kan stå där på sina hyllor och skämmas. Uppgiften finns ute bland tämligen trovärdiga rykten rörande uttalanden från höjdare: Detta mord får aldrig lösas!
Nej, i varje fall hade Göran Persson ingenting emot att år 2002 ge den i Palmemordet i hemlighet förhörde Anti Avsan hans eftertrådda regeringsfullmakt som rådman. Är det ren slentrian, detta med regeringsfullmakter till svenska rådmän? Till oavsättliga (!) svenska rådmän?
Jag brukar ofta fråga mig: vad kommer att hända då säg 2050-talets forskare sätter sig ner med dagens hårddiskar och pappersluntor? Vad kommer att hända då de ser att Avsan kunde slå ifrån sig med att
Nä nä, vi har sån uppbackning så ni kan inte ta oss!
Om t ex min sonsonson Felix en gång sätter sig ner med denna märkliga dokumentation? Kommer han då att fråga sig varför gammelfarfar i fridens namn ägnade sig åt denna gyttja? Eller kommer han att säga: OK, jag tar på mig dykardräkt och försöker skovla?
Att Palmeaffären – och Affären Anti Avsan – helt skulle få försvinna från Sveriges yta känns inte troligt. Inte helt troligt.
Sven Anér


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"