Landstinget: Sekretess om Olof Palmes patientjournal kvarstår – trots att polisen hävde sekretessen 1989!

16.10.2012.
Jag fick i dag, efter mycket lång väntan, ett märkligt besked från Stockholms läns landsting/Sabbatsberg:
Beslut: Begäran om utlämnande av kopior av journalblad den 28 februari 1986 ur Olof Palmes, 1927 01 30, patientjournal vid Sabbatsbergs sjukhus arkiv avslås.
Beslutet är närmast otroligt; läs mitt överklagande nedan! Jag sitter alltså med denna patientjournal framför mig på skrivbordet, om än med i högsta grad omdiskuterat ankomstklockslag, men landstinget vägrar ändå att omedelbart ge mig ett i dag av landstinget kopierat exemplar av patientjournalen i original!
Jag kommer i morgon att per telefon meddela landstinget att det är ett brott mot grundlagen att inte omedelbart ge mig en dylik kopia.
Jag har svårt att tro att ansvariga jurister kan fatta beslut av sådan ren nonsenskaraktär om inte någon form av hänvändelse till landstinget, från någon högre ort, har förekommit. Detta klockslag, antagligen 23.38, är den hetaste potatis svensk byråkrati någonsin stött på i Palmeärendet, och uppenbarligen ska jag stoppas till varje pris!
Läs här nedan det överklagande som jag i dag på eftermiddagen postade till Stockholms läns landsting!
Sven Anér ---------------------------- 16.10.2012. Till Kammarrätten i Stockholm. Ärende LS 1210-1316.
Jag överklagar rubr beslut. Och eftersom Landstinget ju har möjlighet att enligt eget bestämmande ändra sitt beslut, framhåller jag som min klara önskan att Landstinget, efter att ha tagit del av mitt överklagande jämte bilagor, måtte genast återkalla sitt beslut samt sända mig begärt dokument.
Saken är nämligen den, Kammarrätten och Landstinget, att, som framgår av bilagan ”Anér 3”, det ifrågavarande tidkortet/journalbladet, redan 1989-05-10 av RPS verksjurist U Berg i kopia utlämnades till mig, dock med vissa textuppgifter utelämnade.
Och i september i år har tjänstemän vid rikskriminalpolisen två, gånger till mig överlämnat kopior av aktuellt dokument, dock varje gång med textavsnitten avmaskade.
Kopior, som av myndighet väl en gång har utlämnats till representant för allmänheten kan självfallet inte på nytt sekretessförklaras; jag har dem ju framför mig, i två olika (!) versioner på mitt skrivbord:
”Anér 4” visar påstådd kopia av originalhandlingen, men siffran ”5” utgörs i själva verket av ett ”slingrigt S”, medan ”Anér 5” visar en korrekt siffra ”5”, vilken givetvis å andra sidan inte är kompatibel med ”Anér 4”.
Originalet påstås sålunda existera i två versioner, vilket är en fysisk omöjlighet.
Jag begär nu, Kammarrätten och Landstinget, utfående av en av Landstinget nytagen kopia av det faktiska original som förvaras av Landstinget/Sabbatsberg!
Jag medger avmaskning av den förekommande texten, jag önskar endast se klockslaget 23.3?, sådant det framgår av originalet till statsminister Olof Palmes tidkort/journalblad, vilket utgör den enda säkert klockade tidsuppgiften inom hela mordprocessen över huvud taget, från biografen Grand, via mordet vid Dekorima, till Sabbatsbergsakuten!
Detta ärende har legat oförklarat allt sedan 1989 – jag önskar nu omedelbar handläggning av såväl Kammarrätten i Stockholm som av Landstinget!
Sven Anér, Karlsrogaatn 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79. 3 bilagor.

19 kommentarer:

 1. Hej

  Jag tror att Sven Anér är den enda personen som har gjort ett ärligt jobb,helt ofattbart så mycket energi och tid han har lagt ut på något för att tidvis förödmjukas i media..han har inget intresse annat än att få fram sanningen!

  SvaraRadera
 2. Håller med ovanstående

  SvaraRadera
 3. Jag är förbryllad, av att det snart 27 år efter detta mord,ännu finns krafter som motverkar en 100-procentig, och korrekt lösning, av detta.Vad är orsaken till denna mörkläggning?Denna fråga bör utländska medier ställa till Sveriges Regering.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Men den största myten om Palme byggde inte Palme upp den själv? Jag köper inte riktigt resonemanget att han skulle ha varit väldigt ensam mot slutet...

   Radera
 4. Ja man förbluffas! Sveriges Regering är bra på att sätta dit en liten maktlös människa och förstöra dennes liv med sina som någon skrev "torpeder"! Vilket avsmak jag nu får, att vara ett världens mest demoktratiska länder är banne mig bara en fasad! Man får för fan inte ens den vård som man behöver om man inte står på sig!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns inte längre en Fasad.Den har de totalt raserat och blottat sig själva, med deras agerande i Palmemordet.De har totalt raserat förtroendet för det Svenska Rättssamhället, för det Svenska Folket.För dem som har förmågan att se distansen.

   Jag skriver, av den anledningen att jag är ett vittne till en händelse, som relateras i Expressen 1987-03-12.Sid 1, 6 och 7.Med en bild på Inge Reneborg, på sidan 7,samt en efterlysning på sidan 7.Ta fram artikeln och läs.Jag har den, hela tidningen.

   Det Verkliga scenariot har jag redan under våren 1987, redovisat till PU, med begäran om att få det hemligstämplat.Detta perifera vittnesmål med en revolverman,husvagn och bilar, samt tre personer, som jag lämnat signalement på, och som jag då kontrollerade med bilregistret,hamnade jag på en specifik adress inte långt från mordplatsen i Stockholm, och på Östra sidan av Sveavägen.Dessutom finns det en detalj, angående detta, som jag upptäckte då jag köpte en bok, skriven av Börje Wingren, som utkom i slutet av 1993, där han på sidan 266 0ch 267 redovisar ett brev som var avsänt till DN 20 maj 1986, en detalj i detta brev gör mig 100-%igt övertygad, att dessa personer som jag såg Vid Snäcks Camping, är inblandade i detta mord. Men här har det blivit locket på.Trots Artikeln, och efterlysningen har PU inte kontaktat mig under alla dessa år.Däremot har jag blivit upplyst om i någon artikel i någon av kvällstidningarna,(troligtvis i Expressen), att jag skall hålla tyst, för som de skrev,"We will not protekt you".Är detta ett rättssamhälle det?
   Och som en upplysning till dem som Eventuellt, även fortsättningsvis försöker att komma över min dokumentation, kan jag bara meddela dem, att den inte finns i min lägenhet,så några inbrott som varit, lönar sig inte.( Detta är bara ett litet axplock av de iakttagelser jag gjort och dokumenterat).Händelsen på Snäcks Camping har funnits att läsa om på internet,på flera olika sidor, men har nu i slutet av september 2012 blivit utraderade.Men jag har sparat denna information och lagt dem i en extern hårddisk.likaledes oåtkomlig för någon "intresserad".Sedan är det av stort intresse,Dessa "Fantombilder på Fantomen och Skuggan" som HH använde som sina utspelade Schackpjäser.Var någonstans har han hittat dessa,och utplanterade "Vandrande Vålnader"?

   Radera
 5. 1 mars c:a 1.00
  En kvinna mötte en man på Regeringsgatan. Hon kände igen mannen ifrån Gotland den 2 september 1985. På kvällen hade Olof Palme hållit ett valtal. Efteråt satt hon och hennes man i deras husvagn vid Snäcks camping, när de såg mannen komma upp ifrån
  stranden och promenera in i skogen. Inifrån skogen hördes sedan flera skott. Hon larmade då omedelbart polisen, som fick larmet klockan 21.13. Två patruller åkte till platsen, men kunde inte finna mannen som sköt. Signalementet på denna person, stämmer med signalementet på den person som sågs utanför Grand 20.55.

  SvaraRadera
 6. Mycket intressant desinformationsvittne.Jag säger bara:Fy fan för denna människa som ställer upp på detta falsarium.Vilken dåre, som tvingats till att gå ut med detta.Och i sin kuvade situation gör det.

  Skrivet av en som har full kontroll på det verkliga skeendet på Snäcks Camping, i slutet av aug. 1985.

  SvaraRadera
 7. Äntligen skall vi få veta vad som verkligen skedde.

  SvaraRadera
 8. Vad hände verkligen då ? Kan ju inte lämna oss med en sådan "cliffhanger".

  SvaraRadera
 9. Jag bedömmer det som alldeles för farligt för mig, att på denna blogg, redovisa vad som verkligen hände på Snäcks Camping i slutet av aug. 1985.Det har, efter denna händelse fått ett efterspel, som jag registrerat, och i efterhand kommit på.En ren "Triller" värdigt ett Hisnande filmmanus.PU har mina iakttagelser på pränt, samt en hel del andra saker, som jag blev utsatt för, fram till mordet, och även efter det. (säkert 100 -150 A-4 sidor , om detta, och de har haft dem sen våren 1987.Dessutom inskickade med mottagningsvis.Jag kan inte göra mer än att jag som Svensk Medborgare, tagit mitt fulla ansvar, och redogjort för händelsen på Snäcks Camping, som relaterades i en artikel i Expressen 1987-03-12.Men när de fått min redogörelse blev det locket på.Varför går Inge Reneborg ut i Expressen med denna efterlysning, och relaterar till en kvinna, som på mordnatten känner igen en person som hon sett den 2 sept. 1985, på Snäcks Camping? Och när han får ett vittne, som redovisar den verkliga situationen till denna händelse,läggs locket på?Efter som jag delgett PU säkert 100-150 sidor av information angående detta, förstår ni att detta innehåller en uppsjö av relevant information.Men som sagt, locket på.

  SvaraRadera
 10. Men,men,men - det är 27 år sedan, Menar du att det är farligt att redovisa sanningen?

  Varför inte skicka dokumentet till Sven Anér eller lägga upp det som en helt anonym pdf-länk på en file-sharing site. Vi vill väl få fram sanningen?!

  Det är ju du själv som sitter på locket!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du frågar om det är farligt att redovisa sanningen, och på det kan jag bara säga, att jag redovisat det verkliga skeendet på Snäcks Camping, i slutet av aug.1985, för PU, med begäran att få mina iakttagelser hemligstämplade.Jag har förstått att detta mord, har kopplingar till personer, som sitter i en sådan maktposition, så de bara i sin maktfullkomliga arrogans,sanerar bort vittnesmål, som skulle leda till att detta mord blev uppklarat.Och vem bryr sig om ett vittne från Snäcks Camping, i denna dimension?Trots att de fått uppgifter från mig att denna revolverman,som jag såg, och som jag kontrollerade med bilregistret, bodde på en adress, bara ett antal hundra meter från Sveavägen och dessutom på den östra sidan av den.Jag har förstått att Sven Aner har ådragit sig, dessa maktfullkomliga människors tystnad, när han försöker få svar på de frågor han ställer.Jag kan inte offentligt gå ut med att denna person, denna revolverman är den,och som jag såg på Snäcks Camping, slutligen utförde mordet,men jag kan med 100&-ig säkerhet, säga, att dessa personer, som jag registrerade på Snäcks Camping, är involverade i mordet.Och på den övertygelsen,kan jag säga att dessa Dårar, skrivit ett Anonymt brev till DN, 1986-05-20, där de undertecknat detta brev med en namnteckning, som skulle ge en antydning till att det skulle vara JAG som skrivit detta brev.Jag kokar av vrede.Även detta har sin historik, som jag även detta har redovisat för PU.Men Locket på från deras sida.Ps. Jag har i April 2011, återigen, med anledning av 25-årsjubileet av Detta mord, återigen Skrivit till PU,och ställt en del frågor till Stig Edkvist, men han blev frånkopplad från detta ärende,så han har inte svarat mig.Ny spaningsledare blev Ann Helene Gustavsson, men även hon svarar inte på mina frågeställningar, som jag som ett vittne ställer.Ja hon svarar med standarsvaret att det ligger under förundersökningssekretess.Hon hoppade tydligen av, så nuvarande spaningsledare är tydligen Hans Melander.Min undran är:Roccard på Roccard, som PU och RPS håller på med, vad är orsaken till detta?Ingen vill nu ta i "Skiten"som jag nu aktualiserat för dem.

   Radera
  2. Eller gå in på Palmerummet på facebook vi är många där som diskuterar saker.

   Radera
 11. Visa lite courage nu och dela med dig av dina upplevelser från Snäcks camping, augusti 1985!

  SvaraRadera
 12. Ingen vill ta i skiten det är ju därför du ska lägga ut allt här.
  Alla andra tystar allt om mordet det går inte vända sig till Säpo eller regeringen.

  Varför bara säga A och inte B.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Mina iakttagelser beträffande det verkliga skeendet på Snäcks Camping, har jag redovisat för PU, under våren 1987, samt ett mera klargörande brev till PU, daterat 1990-10-31,en skrivelse på 16 sidor, med 9 bilagor, och insända med mottagningsbevis.PU har full dokumentation på detta från detta datum.Med anledning av att Inge Reneborg går ut med en efterlysning i Expressen 1987-03 12, sid. 1,6,7,Läs själv,och får en fullständig redovisning av detta,från mig,finner jag det ytterst anmärkningsvärt, att han inte kontaktat mig.Jag söker vidare, bl.a har jag en fotodokumentetion från händelsen, som jag ännu i denna dag inte är på det klara med var jag slutligen lagt den. Men jag tror mig veta var denna dokumentation ligger. Tyvärr har jag idag ingen legitim möjlighet, att kontrollera detta. Den ligger förmodligen i en byggnad som jag idag inte har tillgång till.(Jag flyttade denna dokumentation till ett otal ställen,bl.a till.....när jag slutligen fann ett ställe, som ingen någonsin skulle kunna hitta dem.Men jag skall söka vidare, och skulle jag slutligen finna det jag söker, skall jag redovisa detta för denna världen,och avslöja att detta mord, i sin sjuklighet, bl.a handlar om ett planerat Justitiemord på en människa som var ett allvarligt hot, och med sitt provocerande agerande mot dem som förekom på Snäcks Camping, och som jag bedömer som i slutet av aug. 1985.Tidpunkten är bara vad jag bedömer det till.Herregud, det här är ju bara ett axplock av vad jag registrerat och vet.

   Radera
  2. Vad står PU för?
   Hur ska man få tillgång till en gammal Expressen.
   jag fattar ingenting vad du vill säga med Snäcks Camping men jag skulle kunna tänka mig att Holmer och hans grabbar (basebollpoliserna) hållt till där.

   Radera
  3. PU står för Palmeutredningen.Expressen kan du få tillgång till, genom att du går till ditt bibliotek, och beställer microfilm på Expressen, under Mars 1987.Från Kungliga Biblioteket,...eller andra.Du verkar inte så insatt i ett sådant förfarande,så fråga personalen, hur du skall gå till väga.Skriv sedan ut det du vill dokumentera och spara."Ett Tips".

   Radera

Läs sidan "Om kommentarer"