Polisens egna dokument visar att polisen själv, under RÅ:s överinseende, fortsätter att förfalska och omförfalska Olof Palmes tidkort från Sabb!

Göran Lambertz, Hörnstensvägen 6, 756 45 Uppsala.
Jag tackar för ditt brev!
Jag översänder nu två promemorior. Den första har gått till ca 35 representanter för makt, myndigheter och media, medan den andra är ställd till justitieministern och ett par övriga adressater.
Sakfrågan är mycket lätt komprimerad:
Polis har sålunda, under RÅ:s överinseende och med RÅ:s godkännande, före maj 1989 förfalskat sista siffran för Olof Palmes automatiskt klockade ankomst till Sabbatsbergsakuten från befintlig siffra till en illa utförd siffra ”5”, ser ut som en slingrig bokstav ”S”.
Polis förfalskar därefter i september i år samma siffra, nu till en korrekt och professionellt utförd siffra ”5”.
Eftersom så mycket arbete läggs ner på att få fram en siffra ”5”, kan ju inte originalsiffran vara en siffra ”5” utan annan siffra, antagligen en siffra ”8”, Varför annars lägga ner så mycket arbete på att åstadkomma en siffra ”5”?
Det som hänt sedan den första promemorian gick ut 22.9 i år är:
Min kollega läroverksadjunkten Bo Alvberger i Värnamo har i början av oktober begärt ut kopia av tidkortet. men får från rikskrims Palmeutredare den omförfalskade versionen med korrekt siffra ”5”, en omförfalskning som givetvis inte är kompatibel med den första, slarviga versionen av en siffra ”5”.
Vidare: Jag har, sedan slutet av september, från landstingsarkivet begärt ut en korrekt kopia av det hos arkivet, Sabbatsbergsdelen, förvarade tidkortet, som alltså är enda originaldokument som finns rörande hela mordförloppet
Ärendet har hos Stockholms läns landsting dnr LA 2012-5567. Jag har fått muntligt besked från en jurist Vikenhem vid landstinget att han avsåge att sända mig ett myndighetsbeslut, men sedan mitt samtal för fem dagar sedan har ingenting skett, varför jag inte kunnat överklaga det troliga avslaget. Givetvis ett grundlagsbrott. Möjligen ligger ärendet nu hos annan LA-jurist, men det blir ju inte saken bättre av.
RÅ:s stämpelbeslut, utan motivering, strider mot förvaltningslagen. Beslutet säger ju inte ens att ärendet vore granskat, endast att RÅ inte vidtar någon åtgärd.
Tacksam om du noga sätter dig in i ärendet. Som du förstår anser jag mig grovt trakasserad, såväl av RPS som av RÅ och landstinget. Och av media, som inte rör Palme-saken. Självfallet är jag inte på en enda punkt dementerad.
Vänlig, oroad och engagerad hälsning.
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.
./. Två promemorior
PS: Robert Aschberg drar, som du ser, tillbaka sin beskyllning i sin Radio 1 att jag skulle vara ”helt galen”, varför till i december utsatt förhandling i Sth Tingsrätt inte blir aktuell. Jag ser detta som en viktig seger. DS.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"