Två olika kopior: 13.7.12 resp 16.9.12

30.10.2012.
Till Rikskrim, Ann-Helene Gustafsson:
I anslutning till telefonsamtal i dag översänder jag de i rubriken noterade båda journalbladen.
Dessa båda journalblad, vilka jag i juli resp september i år erhållit från rikskrim, är sinsemellan olika. Framför allt är siffran ”5” i ”23.35” klart annorlunda utformad, vilket tydligt syns på bifogade kopior resp förstoringar, vilka jag i dag utfört på min egen kopiator; rikskrim kan ju utföra motsvarande förstoringar på egen kopiator.
Jag sammanfattar: hur kan ”23.35” se annorlunda ut på kopian från juli i år än på kopian från september i år?
Jag fick av samtalet med Ann-Helene Gustafsson i dag det intrycket att rikskrim menar att mina uppgifter är påhittade. Jag avfärdar varje dylik antydan. Om den vidhålles önskar jag den på pränt från rikskrim.
Men nu, en gång för alla:
Kan rikskrim undgå att medge att de båda jounalbladskopiorna från juli resp september i år är sinsemellan olika?
Jag önskar omedelbart svar!
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.
./ 2 olika utformade kopior av Olof Palmes journalblad från Sabbatsberg 28.2.1986. I originalstorlek resp 200 procent förstoring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"