Synnerligen angelägen påminnelse angående misstänkt förfalskning av Olof Palmes journalblad vid ankomsten till Sabbatsbergsakuten

23.10.2012
Till Stockholms läns landsting, Jessica Sjöberg, och till rikspolischefen Bengt Svenson.
Ärendet gäller alltså en fråga som jag flera gånger tidigare berört, nämligen huruvida Olof Palmes journalblad vid intagningen till Sabbatsbergsakuten har genererat falska kopior eller ej.
Jag komprimerar ärendet, men försöker notera alla väsentliga fakta. Av bifogade handlingar framgår alla viktiga och av mig ifrågasatta uppgifter.
I maj 1989 erhöll jag, på min begäran, kopia nr 1 av ovannämnda journalblad. Detta lämnades ut av dåvarande chefsjuristen vid RPS, Ulf Berg – som jag kände - och såg ut som framgår av bilaga 1, försedd med mina i dag gjorda påteckningar.
Den väsentliga diskrepans, som jag tidigare påtalat, gäller utseendet på siffran ”5” i den instämplade ankomsttiden för Olof Palme till Sabbatsberg, 23.35, där siffran ”5” är manipulerad vilket mycket tydligt blir synligt redan vid en obetydlig förstoring.
Denna förfalskade kopia har varit den enda jag fått se mellan 1989 och i år, 2012. I september i år sänder mig rikskriminalpolisen, på min begäran, en helt annan kopia av detta journalblad, på vilken siffran ”5” är korrekt framställd. Ytterligare diskrepanser, mellan medsända kopia 1 och kopia 2, framgår av mina följande frågor till Stockholms läns landstings Jessica Sjöberg och till rikspolischefen Bengt Svenson; ibland riktas frågorna till båda dessa befattningshavare. Jag inleder nu raden av frågor:
1 J och B:  ”Sabbatsbergs Sjukhus” är på kopia 1 tryckt med 2,2 mm hög stilgrad, på kopia 2 med 2,8 mm hög stilgrad; varför, frågar jag er båda?
2 J och B:  Strax under ”sjukhus” återfinns på kopia 1 en notering som är svårläst men som består av bokstaven ”M” (?) samt 6 siffror, som jag ej säkert kan tyda.
Min viktiga fråga: Är detta polisens stämpelnotering? Eller är den instämplad morddagen av personal vid Sabbatsberg? En notering av detta slag, om den funnits på originalet, får ju inte försvinna vid kopiering.
3  J och B  Till vänster: ”Datum, år, mån” etc är uppenbarligen skrivet/ifyllt för hand. Vem har gjort detta, Sabbatsberg eller landstinget?
4  J och B: Tre diskrepanser rörande avstånd, framgår av kopia 1 och 2. Hur har dessa diskrepanser uppstått?
Jag önskar sålunda noggranna svar på dessa frågor från båda adressaterna!
Jag önskar nu hjälp med att förklara vad som har inträffat. Jag fick Ulf Bergs besked i maj 1989. Jag har alltså i 23 år trott att det var denna min första kopia som RPS ansåg vara en korrekt kopia av originalet. När så rikskrim i september i år sänder mig en helt ny kopia, utan något förklarande brev, har jag självfallet inte vetat vad jag skall tro.
Att en påstådd originalkopia efter 23 år ersätts av en annan kopia, med ett antal divergenser, har jag aldrig sett tidigare.
5   J och B: Vänligen förklara ovanstående!
6: J och B:  Hur har den nya kopia 2 tillkommit? Den har uppenbarligen inte kunnat dras från 1989 års original, detta är uteslutet. Kopia 2 måste ha dragits från ett original med annat utseende än 1989 års. Hur har detta kunnat gå till? Viktig fråga, vänligen svara fullständigt!
6  B: Varför begär rikskrim ut två kopior – en 1989, en 2012 - av vad rikskrim måste ha ansett vara samma original? Och varför slår rikskrim inte larm när det visar sig att kopiorna i viktiga avseenden är varandra så klart olika?
Det var den sedermera entledigade rikskrimchefen Tommy Lindström som inför mig, vid mitt personliga besök 1989 på hans tjänsterum, förklarade att det egendomliga utseendet på siffran ”5” sammanhängde med ”en glidande förändring vid kopieringen”, uppenbarligen ett rent påhitt.
Att rikskrim inte ens senare gått in i denna sak, som bl a påtalades av mig och Gunnar Wall i tidningen ”Internationalen” och av mig i nyhetsbrevet ”PALME-nytt”, förvånar.
Avslutningsvis: jag har svårt att själv presentera en tänkbar lösning av dessa frågor, men om noteringen ”M + 6 siffror” inte skulle vara polisens i efterhand gjorda, kan jag inte förklara hur noteringen har kunnat försvinna vid efterföljande kopieringar.
En annan viktig egendomlighet är denna:
Eftersom på kopia 1 siffran ”5” är klart deformerad måste det ha funnits någon anledning för polisen/RÅ att åstadkomma denna förvanskning. Jag hittar bara en anledning:
Polisen kan ha önskat visa att Olof Palme fördes till sjukhus så snabbt som möjligt. Därför har man velat visa upp ”23.35” som en snabb ankomsttid.
I själva verket motsägs tidpunkten ”23.35” av föreliggande information i sak, vittnesutsagor mm. Att det funnits en önskan att förkorta ambulanstiden och därmed, bakåt, mordets hela förlopp framgår av  granskningskommissionens (1999) påstående att ankomsten till Sabbatsberg ägde rum 23.31.40, en helt orimlig tidpunkt. Kommissionen granskade aldrig Sabbatsbergs originalhandling, vilket givetvis är anmärkningsvärt.
Så: vad tror jag? Jag måste tro att den kopia 2, som jag i dag erhållit från landstinget inte är dragen från det ursprungliga originaldokumentet. En förvanskad siffra ”5” kan inte, efter 23 år, ha transsubstantierats till en helt klanderfri siffra ”5”; detta är en omöjlighet.
Är saken viktig? Ja, eftersom frågorna den väcker riktar strålkastaren mot mordets hela bakgrund, från långt före skottet, via biografen Grand och Dekorima fram till Sabbatsberg.
Jag tror att mina båda adressater sitter med svaret. Låt mig så fort som möjligt höra det svaret!
Oroad och engagerad hälsning, med speciellt tack till Jessica Sjöberg, som vid två tillfällen noga lyssnat till min föredragning!
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A. 752 39 Uppsala. 018-15 12 79

1 kommentar:

  1. Tro mig, jag är inte vidare insatt. Fick syn på din blogg av en slump.
    Fundering; vad är minsta geografiska gemensamma nämnaren mellan Avsan, Holmer och Martinger ? Svar; de bodde alla i Segeltorp i Huddinge.
    Minns att en av dessa spred ryktet att utgångshålet i Lisbeth Palmes jacka visade att det var hon själv som skjutit. Funderade den gången över varför en sådan ev. dimridå spreds.

    SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"