Två versioner av samma original skrämmer!

16.10.2012. Till Kammarrätten i Stockholm. Ärende LS 1210-1316.
Jag överklagar rubr beslut. Och eftersom Landstinget ju har möjlighet att enligt eget bestämmande ändra sitt beslut, framhåller jag som min klara önskan att Landstinget, efter att ha tagit del av mitt överklagande jämte bilagor, måtte genast återkalla sitt beslut samt sända mig begärt dokument.
Saken är nämligen den, Kammarrätten och Landstinget, att, som framgår av bilagan ”Anér 3”, det ifrågavarande tidkortet/journalbladet, redan 1989-05-10 av RPS verksjurist U Berg i kopia utlämnades till mig, dock med vissa textuppgifter utelämnade.
Och i september i år har tjänstemän vid rikskriminalpolisen två, gånger till mig överlämnat kopior av aktuellt dokument, dock varje gång med textavsnitten avmaskade.
Kopior, som av myndighet väl en gång har utlämnats till representant för allmänheten kan självfallet inte på nytt sekretessförklaras; jag har dem ju framför mig, i två olika (!) versioner på mitt skrivbord:
”Anér 4” visar påstådd kopia av originalhandlingen, men siffran ”5” utgörs i själva verket av ett ”slingrigt S”, medan ”Anér 5” visar en korrekt siffra ”5”, vilken givetvis å andra sidan inte är kompatibel med ”Anér 4”.
Originalet påstås sålunda existera i två versioner, vilket är en fysisk omöjlighet.
Jag begär nu, Kammarrätten och Landstinget, utfående av en av Landstinget nytagen kopia av det faktiska original som förvaras av Landstinget/Sabbatsberg!
Jag medger avmaskning av den förekommande texten, jag önskar endast se klockslaget 23.3?, sådant det framgår av originalet till statsminister Olof Palmes tidkort/journalblad, vilket utgör den enda säkert klockade tidsuppgiften inom hela mordprocessen över huvud taget, från biografen Grand, via mordet vid Dekorima, till Sabbatsbergsakuten!
Detta ärende har legat oförklarat allt sedan 1989 – jag önskar nu omedelbar handläggning av såväl Kammarrätten i Stockholm som av Landstinget!
Sven Anér, Karlsrogaatn 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.   3 bilagor.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"