Vill ”MOP86” förhärliga mordet på Olof Palme?

30.11.2013. Viktig skrivelse till Rikspolischefen!
Jag närsluter två utdrag ur min skrift ”Palmemordet: Affären Anti Avsan”, av vilka framgår att rådmannen vid Stockholms Tingsrätt, moderate ledamoten av Sveriges Riksdag Anti Avsan är initiativtagare till, ledare för och talesman för ”Föreningen Mordet på Olof Palme, MOP86”. Jag har, via upprepade skrivelser till Palmeenheten vid rikskriminalpolisen, begärt ut all tillgänglig info rörande denna MOP86, men jag har aldrig fått något svar.
I detta läge måste jag utgå från att föreningens syfte inte är glorifiering av Olof Palme utan tvärtom glorifiering av själva mordet på Olof Palme.
Jag vill nu ha omedelbara och klara besked. Jag menar att ledningen för svensk polis inte stillatigande kan åse hur en förening av detta slag bildas inom Stockholms polismyndighet och bemannas av just de polismän i City, vilkas främsta uppgift det var att skydda sin statsminister.
Har jag fel då det gäller eventuell glorifiering av själva mordet? Ge mig komplett och klart besked!
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.
4.12.2013. Inget svar i sak från rikspolischefen. SA.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"