Vad sade Ingvar Carlsson efter mordet?

22.11.2013. Likalydande skrivelser till Ledningarna för TT och för Sveriges Radio.
I mitt arbete med att försöka journalistiskt klarlägga händelseförloppet efter mordet 28.2.1986 på Olof Palme önskar jag få mig tillsänd den fullständiga ordalydelsen av Ingvar Carlssons första offentliga uttalande, natten till den 1.3, rörande mordet.
Enligt juristkommissionen, första avdelningen, SOU 1987:14, sidan 92, bifogas, sade Ingvar Carlsson till TT att
det är fruktansvärt
då han lämnade Rosenbad på natten.
Jag önskar nu, den fullständiga lydelsen av Ingvar Carlssons 1 uttalande för TT resp den fullständiga lydelsen av 2 TT:s till SR lämnade version.
Olika uppgifter har lämnats genom åren, men jag önskar sålunda den autentiska versionen.
Uppstår fråga ber jag mina adressater ta telefonkontakt. Uppstår kostnader, vänligen bilägg räkning.
Tack på förhand, kollegial hälsning

Sven Anér, 210814-5075, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.
./. Sida ur juristkommissionens rapport.
Ännu inget svar från vare sig Sveriges Radio eller TT, 4.12.2013. Det är anmärkningsvärt att tre ledande informationsorganisationer så demonstrativt stoppar seriösa försök att erhålla just information. Samhället sätts ur spel. Sven Anér

1 kommentar:

  1. "Det är anmärkningsvärt att tre ledande informationsorganisationer så demonstrativt stoppar seriösa försök att erhålla just information. Samhället sätts ur spel."

    Välkommen till bananmonarkin Sverige, USA:s femtioförsta delstat!

    SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"