Lundsberg och Hjulsta – fick inte glömmas bort!

20.11.2013.
På en och samma dag, den 19 november 2013, kunde alla svenska medier meddela att åtal har följt i två allvarliga fall: strykjärnsmisshandeln på internatskolan Lundsberg och den dubbla olyckan vid den öppnade (!) Hjulstabron över Mälaren.
Det kommer alltså att påtalas och åtalas att en ung man på Lundsberg bränns med strykjärn på ryggen (bilden i färg nu för första gången visad!) eller att en bro förrädiskt öppnas för en jagad bil.
Jo, bra. De båda samtidiga åklagarbesluten framstår för all del som totalt självklara, men åklagare går i dag ofta underliga vägar.
I fallet Lundsberg hade en kammarrätt nyligen försökt bromsa lagens gång genom att befria en internatskola från skyldighet att sköta just internatdelen, dvs ett juristeri av oanat slag även i dagens Sverige.
Jag har själv utsatts för ett minimum av nollning i mitt liv. 1940, på Handelshögskolan i Stockholm, hade några äldrekursare kommit på att vi småglyttar först borde erbjudas en vattensnaps, för att därefter få övergå till starkare drycker. Inte särskilt spirituellt, men förstås ofarligt. Något egentligt trakasseri vid kavalleriet 1941-43 erfor jag aldrig, kanske låg ett allvarligt krigshot för nära.
Nollning kan tänkas vara ”roligt” för dem som hittar på lustigheterna, men knappast för de utsatta, och nollning visar alltid ett mycket torftigt sinne för humor. Mot detta står ”studenters frihet”, skyddad och hävdad sedan långt före Magistern och Glunten i ett tidigt Uppsala. Frihet som övergår i självsvåld, rektorers eviga problem. Jag löser det inte, men jag sätter mycket bestämt ner foten mot avsiktligt genomförd strykjärnsbränning.
Jag brukar sannerligen inte ropa på straff i alla väder, men i fallet Lundsberg – som inte får bli en klassfråga! – bör skyldiga ynglingar (och en ”husfar”!) dömas efter samma linjer som alltid gäller förortens unga smågangstrar.
Lundsberg ger fadd smak i munnen.
Fadd smak får jag sannerligen också av öppna bro-olyckan vid Hjulsta. Det har sagts att de båda unga männen jagades för en stöld av bensin från en mack, vilket endast delvis är sant. Egentligen jagades de för en bagatellartad trafikförseelse, som en polispatrull observerat; bensinstölden var inte känd för polisen medan den våldsamma jakten mot dödsfällan i Hjulsta pågick. Två måste dö för en trafikförseelse!
En annan aspekt är den av mig tidigare redovisade på bloggen: när allmänheten hörde av sig till Uppsalapolisen ansåg över 80 procent av de ringande och mailande att polismannen som beordrade broöppning uppträtt helt korrekt: dom ska väl för fan betala sin bensin som vanligt folk! Innan jag gjorde undersökningen hade jag varit övertygad om att utfallet skulle bli det diametralt motsatta.
En polismyndighet som får allmänhetens beröm för grovt självsvåldigt beteende vilket leder till två unga mäns död. Det känns som upp och nedvända världen. En värld det inte är så förfärligt roligt att bo i.
Nu till uppföljningen av de båda åtalen. Utgången känns oviss. Dömande instanser har en klar klassopinion att möta i Lundsberg och märkligt nog en folkopinion att möta vid Hjulsta, som i så många år hette Hjulsta färja.
Sven Anér,
som går i väntans tider när det gäller Palmeaffären. Det känns som om den 30 november, Karl XII:s dödsdatum, kan bli avgörande. Jag är tydligen evig optimist, medan jag nu i två skrivelser (på annan plats på bloggen) anmodar den svenska Nobelstiftelsen att syna den med pompa och ståt decemberklampande svenska rättsstaten i sömmarna…


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"