Regeringen: enda sätt att hejda anklagelserna mot Anti Avsan är att utreda hans alibi i botten!

20.11.2013. Brev till Beatrice Ask och Anti Avsan.
Jag ser en amerikansk dokumentär på TV, jag är insurfad av en slump. Storyn: en polisman beordrar en ung flicka i en VW att stiga ur. Han rör vid hennes kind, hon tycker situationen är otäck, ger honom en örfil, klöser honom. Polismannen blir rädd för följderna för egen del, stryper henne.
Vad hände, redan medan polismannen är misstänkt, ännu inte fälld för mord? Jo: delstatsregeringen i Kalifornien inför generella skyddsregler gällande unga ensamma kvinnor i bil som blir ombedda att stanna, de ska bland annat få rätt att, innan de behöver gå ur bilen, köra till en plats som är väl belyst.
Hur kopplar jag till Anti Avsan? Det ska jag berätta. En man har, av två unga kvinnliga vittnen, som känner igen honom från ett gym i Upplands-Väsby, setts och hörts hålla en anonym walkie-talkie-dialog med skrämmande inslag, han har setts bära vapen. Anti Avsan, och endast han, har visat sig stämma med de unga kvinnornas alla kriterier för Dekorimamannen. Någon annan Dekorimaman finns inte i någon form identifierad.
Som enda alibi för mordkvällen uppger Avsan ett uttalande av sin hustru. Han hörs, efter det officiella Dekorimaavslöjandet, först nära ett halvår efter vittnesavslöjandet, men då endast upplysningsvis.
Något ytterligare alibi avkrävs han tydligen inte, han behandlas aldrig som misstänkt, någon internutredning mot en polisman blir aldrig aktuell, förhöret – den 14 april 1993 – publiceras aldrig, och Palmeutredarna skulle aldrig ha nämnt Anti Avsan över huvud taget om inte journalisten Olle Alsén avslöjat hela affären. Avsan konfronteras aldrig med de båda unga kvinnliga vittnena, och när de väl konfronteras blir det med bilder av sex män, ingen av dem föreställande Anti Avsan.
Jämförelsen med fallet i Kalifornien? Jo, lagstiftarna tar där, tämligen omedelbart, kvinnans, vittnets parti, medan, i fallet Avsan, rättsstaten tar totalt parti för Avsan och, kan klart sägas, parti mot de båda unga kvinnorna. De blir aldrig konfronterade, vilket är ett brott mot en kriminologisk grundregel i ett fall som detta, och de möts, i ett bandat uttalande av dåvarande spaningsledaren Hans Ölvebro vid samtal med Olle Alsén, av beskyllningen:
Då är dom kriminella!
Med ovanstående beskrivning på näthinnan är det svårt att få annat intryck än av en polisaktion med syfte att rädda Anti Avsan från varje efterräkning.
Om Palmeutredarna hade velat ge ett ärligt och rakt intryck borde de ha tagit tjuren vid hornen, som skedde i Kalifornien, där det alltså togs ställning för denna kvinnliga underdog, inte ställning för en misstänkt kalifornisk poliskollega.
Anti Avsan har under de många år som gått fått allt tänkbart, allt tänjbart stöd. Och ingen enda av de många åklagare, direkt under RÅ, som passerat revy sedan den rätlinjige KG Svensson lämnat scenen, har brytt sig det bittersta om de unga kvinnornas sak – dessa har mest stört, verkar det:
Komma nu, efter så många år! Och begära att bli trodda! Upplever man något misstänkt går man väl till polisen? Inte nöjer sig med att gnälla efteråt…
Jag tar inte ställning till amerikanska brottsrutiner, men i det aktuella fallet är det ju lätt att se att myndigheterna lät hänsyn till de unga bilkörande kvinnorna spela in. Mot de unga kvinnorna vid Dekorima har ingen hänsyn visats.
I själva verket har ju polis redan från första början känt till denna ytterst centrala episod med de båda unga tvåspråkiga kvinnorna, och inblandad polis har naturligtvis blivit skrämd när utifrån kommande information dyker upp som de räknat med aldrig skulle ha blivit känd.
Vad hade hänt om inte Olle Alsén hade berättat? Hypotetisk fråga, men visst hade ”den okände gärningsmannen” varit lättare för rättsstaten att hävda om inte de unga kvinnorna stört bilden.
Två nyktra, sansade vittnen stör mordbilden? Ja, det är Dekorimas märkliga upp och ner vända mordbild.
Sven Anér

Jag vädjar till våra styrande:
Utred, en gång för alla, mordet på Olof Palme! Vårt lands historia kräver det. Vår framtid kräver det. Våra samveten kräver det.
Då vi betraktar ett viktigt skeende i våra liv styrs vi av de fakta vi ser. Men vi styrs också av det perspektiv i stort våra blickar möter. Vi styrs av vad vi känner i vår själ. Jag har just läst några meningar av vad en av de båda unga kvinnorna, vittnande från Dekorima, har sagt om vad de upplevde den där sena vinterkvällen. Det är Anneli som berättar, från sitt oroliga minne, sitt sinne och sin själ:
Han står stilla där. Det måste vara det ljusaste stället. Och så ser hon killen, och så går hon direkt till honom och jag följer efter. Och då händer det märkliga att då tilltalar hon den här killen på finska, om vad klockan är. Hon brukar aldrig tilltala nån på finska, om nu för att hon är finlandssvenska eller något annat. Och han bara tittar på henne, förmodligen är han så paff.
Jag kommer ihåg hans ögonkontakt. Han blev så paff över att hon tilltalade honom på finska. Bara tittade på henne. Så svarade han inte. Och då tar hon honom i jackan här i kragen:
Kan du inte säga vad klockan är?” säger hon. Och fortfarande säger han ingenting, och då börjar jag förstå att det här är inte bra. Så jag börjar ta i hennes arm här då, jag drar henne tillbaka mot Kungsgatan, för då har jag redan hunnit glömma bort att vi ska gå och titta i skyltfönster, då tycker jag att det är konstigt, för han är så konstig då. Sen så hör vi…
Två minuter innan svensk historia ska skrivas om. Red ut, svenska rättsstat, allt det förvridna och oförklarade som Anneli med sitt vardagsord kallar ”konstigt”, red ut, neutralt och opartiskt och grannlaga, den mörka härva som heter Palmemordet. Det efter snart 28 år ouppklarade Palmemordet. Så att vi får lugn i vårt minne och vårt sinne. I vår själ.

Sven Anér

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"