Aftonbladets 30-tal – snällt förpassat till glömskans dammiga hyllor?

10.11.2013. Jan Wallin, gärna för publicering! Kollegial hälsning,
Det pågår en debatt i dag som jag inte kan gå förbi. Frågeställningen, komprimerad:
Är dagens tidningsutgivare med kropp och själ ansvariga för allt som någonsin publicerats i deras tidningar?
Jag svarar, som alla hittills i debatten om senare tids myndighetsdekret, klart nej! De är inte ansvariga!
När detta är sagt når mig viss krank blekhet. Ej ansvariga för enstaka förlöpningar, självfallet. Men om förlöpningarna fått maratonkaraktär, om en tidnings hela logga, hela framtoning, både då det begav sig och nu i restrospekt, framstod, framstår som skändad? I förhållande till tidigare policy, men också i förhållande till dagens image?
Jag talar om Aftonbladet, och jag citerar ur NE:
Aftonbladet, socialdemokratisk kvällstidning.--- Andra världskriget gav nya upplagehöjningar men också problem då den politiska redaktionen de första krigsåren visade sympatier för Tyskland och nazismen. Detta framkallade på olika håll protester mot A. och bidrog till att konkurrerande kvällstidningar startades (arbetarrörelsens Aftontidningen, Bonnierkoncernens Expressen).
Där släpper NE Aftonbladets 30- och begynnande 40-talsideologi, något abrupt; i och med krigsslutet kan tidningen betraktas som nazistiskt rensad, OK.
Var det en maratonförlöpning? Jo, det måste sägas. Torsten Kreuger 1932 och den klassiske PG Peterson 1933 skapade inriktning åt högerblått, efter kriget svängd åt liberalt. Här fanns i alla fall minst 13 år av inte bara tyskvänlig utan även av direkt nazismvänlig attityd – belastning i dag?
Frågan kan inte viftas undan. Gjorde jag det själv, när jag som nyhetsreporter hösten 1962 lämnade Dagens Nyheter och gick över till Aftonbladet? Viftade jag undan? Hade jag inga bekymmer med min nya tidnings förflutna? Ska jag vara ärlig så hade jag inga sådana skrupler.
Jag såg AB, under min forne DN-kollega Kurt Samuelsson, som en god och demokratisk nyhetstidning, där jag skulle kunna smälta in och börja arbeta med engagemang. Att det inte blev så är en annan historia.
Själv ångrade jag raskt att jag någonsin flyttat, och mitt eventuella rykte som rapp nyhetsman förflyktigades raskt inför tuffa AB-kolleger, som åt sin sillbit på Tennstopet och inte på W6 och som inte hade mycket till övers för gamla DN-journalister som stack upp.
Jag lämnade AB efter någon månad, varvid såväl jag som tidningen drog en lättnadens suck. Vi skildes ingalunda som fiender, och jag har senare haft god kontakt, i någorlunda politisk samsyn.
Men, alltså: Aftonbladets mörkblå förflutna stötte mig inte. Nej – men i dag, då debatten finns där, vaknar latenta synpunkter. Fredric Karén i SvD och Jan Wallin i AB skriver nu nära nog samstämmigt att de sannerligen inte behöver gå omkring och titta i backspeglar.
Jag känner att jag inte odelat delar den uppfattningen, inte minst beroende på att Wallin i dag i Aftonbladet inte med ett ord nämner tidningens 30- och 40-tal, som satte så tunga spår i svensk inrikes- och utrikespolitik och som, vid en tysk seger, hypotetiskt skulle ha kunnat göra AB delansvarigt för ett dylikt ställningstagande.
Här känner jag att Aftonbladet och dess nuvarande chefredaktör inte tar sitt ansvar som dagens för AB ansvarige utgivare. Hans långa debattartikel bär rubriken:
Så här ser mitt ansvar för Aftonbladets historia ut”,
och den rubriken borde per definition ha tvingat Wallin att åtminstone nämna Aftonbladets långa, som vi ser den i dag, politiska vågdal.
Ska Wallin då, i allt vad han skriver och företar sig, allt framgent släpa med sig Kristallnatten? Nej. Men han borde försöka att, just i dagens debatt, ruska av sig det mörkblå schabraket och framträda i den fräscha rustning som hans tidning i dag har all rätt att bära.
Ge oss det strikta historiekapitlet, Wallin, skrivet av Aftonbladets folk i dag, men med den kyla och opartiskhet som skickliga journalister självfallet kan ålägga sig, om det kniper.
Jag är om inte annat nyfiken. Ge mig några kommenterade exempel, bl a på just bevakningen av Kristallnatten. Jag gick då själv i nuvarande Katedralskolan i Uppsala, men någon kristallnatt fick jag aldrig beskriven för mig från katedern: vad var lite bråk nere i Tyskland mot Gustav Vasas äventyr i Dalarna? Tog magistern med sig ett Aftonblad till skolan, som åskådningsexempel i tiden? O nej. Vi hörde aldrig det skrämmande klirret.
Så jag behöver informeras. Hur omtalades koryféerna, Hitler, Göring, Goebbels, i Aftonbladet? Krypande, hövligt, avvisande? I England, där jag gick i skola några veckor krisåret 1938, rubricerade tidningarna Führern som ”Herr Hitler”, vad som nu lades in i den exotiska titeln. Jag hade tillbringat motsvarande veckor i Tyskland året innan, i nazistcentrum Niedersachsen rent av, men det fick jag aldrig fan för i St. Edward´s School, där Churchill-andan ännu inte fått fullt genomslag.
Demokratiska tidningars i särklass viktigaste uppgift är den demokratiska politiska öppethållningen. Aftonbladets sätt, den gången, att smussla in ideologisk diktatur i en av hävd beprövad tidnings spalter, var aldrig särskilt anständigt; tidningen hade kunnat byta namn, men det hade inte varit bra för upplagan. Har Aftonbladet rätt att i dag betrakta sin mörkblå föregångare som en helt annan tidning, att inte bry sig om eller låtsas om?
Jag märker att jag söker en linjal. Aftonbladet i dag skulle kunna dra ett par raka streck, till min ledning.
Sven Anér

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"