UNT. Nyhetschefen.

Olovlig telefonavlyssning i Uppsala, i Palmemordets spår?

Tidningen brukar sällan fästa avseende vid mina synpunkter men kunde kanske göra ett undantag. Jag föreslår nu att någon medarbetare ginge igenom det medsända materialet. Jag har ännu inte fått någon officiell kommentar, men, som jag skriver till säkerhetspolisen, går det ju inte att utesluta att det är Säk själv som är ansvarig.

I så fall betyder detta att Säk, under veckorna före jul, haft statsanställd personal sysselsatt med att spåra upp två brev från mig i Uppsala och ett brev från den aktuella dvd:skivans  producent i Bromma, alla tre till läroverksadjunkten Bo Alvberger i Värnamo, samt sysselsatt med att vid tre tillfällen, 14, 15 och 20 december, öppna dessa brev, grovt sabotera de tre skivorna, stoppa tillbaka dem i de olovligt öppnade kuverten samt i detta sorgliga skick äntligen överlämna kuverten till Alvberger i Värnamo.

Tanken kan ha varit att hindra Alvberger från att i tex Miljömagasinet recensera den aktuella dvdn: ” Lisbeth Palme – mordets stora gåta”. Endast via telefonavlyssning kan vederbörande klappsnappare ha fått fullgod information för en lyckosam avlyssning.

Jag är inte särskild kunnig i olovlig underrättelseverksamhet, men om jag utgår från att det är Säk som är arrangören så bör rimligen ungefär dessa statstjänstemäns tjänster ha tagits i anspråk. nu till jul:

Telefonavlyssnare (i Uppsala och/eller Värnamo eller förstås Stockholm), sorterande under något högre avlyssningsbefäl, som i sin tur måste ha stått i livlig kontakt med den politiskt ansvarige för arrangemanget. Säg 3 personer.

Därefter har det gällt att hitta själva försändelserna. Jag känner inte hur dessänger av detta slag kan se ut, men säg tre man, inklusive någon på Posten?  Exakt var och hur vet jag inte, men efter det olovliga tillslaget måste olovlig brevöppning ha följt, utförd i samband med regelrätta kontakter med Posten i Värnamo, eller utan sådana kontakter. Säg 3 personer, samma vid alla tre tillfällena, låter det tänkbart?

Statsanställd sabotör, att sandpappra och hoppa upp och ner på dvd-skivorna och smeta brun gegga på: ja, där kan det ju ha räckt med en, kvalificerad, statstjänsteman.

Statsanställd återinstoppare av den aktuella dvd:n, som alltså behandlar Lisbeth Palmes roll vid mordet på Olof – ja, det räcker väl med en, som då också fått till uppgift att smyga tillbaka det nu nödtorftigt återställda konvolutet.

Sammanlagt skulle det bli 8 lagbrottsvilliga statstjänstemän, möjligen fler men knappast färre, som haft dessa sysslor som extraknäck inför Fridens Jul. Jag kan kärva till tonläget en aning:

Saken är förstås oerhört allvarlig, med förgreningar genom hela vårt s k rättssamhälle. Palmemordets aldrig brutna förgreningar. Jag kritiserar bl a Lisbeth Palmes koppling till Palmemordet på ett allmänt bygdegårdsmöte mitt i Uppland, dit UNT var inbjudet men nog inte kom. Om Säk kom hade jag inte möjlighet att kontrollera. Mötet filmades, av filmen blev en dvd, och när jag skulle skicka denna dvd till en av kulturdebattörerna i Miljömagasinet, Bo Alvberger i Värnamo, var plötsligt fan lös, med en kraft och en energi som inte precis gynnade min och Bo Alvbergers julfrid.

Nej, alldeles tvärtom. Och jag funderar nu, inledningsvis: vad kommer att hända om UNT publicerar en notis i ärendet, eller rent av en brandartikel med Anér-banér? Och om andra alerta nyhetsorgan följer efter.?

Jag ber UNT agera. Om inte annat borde kanske en av Uppsalas större lokaltidningar notera att grovt olaglig telefonavlyssning pågår i Uppsala, då det passar.

Naturligtvis är jag gravt allvarlig.

Engagerad hälsning!

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Fil kand Uppsala 1946, DH 1947, någon kunskap i enklare journalistik,

PS: Är Palmemordet då löst? Efter dessa klara misstankar om en serie grova grundlagsbrott? Vet inte. Svek och lögn kan vara som klåda. DS

./.  Inlaga julafton till Säkerhetspolisen, utan själva dvdn, eftersom UNT redan innehar denna. Sen ett bra tag.

1 kommentar:

  1. Ett studiebesök vid en av postens riksterminaler skulle förklara hur lätt det är att åstadkomma bevakning av försändelser till en viss adress. Alla försändelser vägs, filmas och teckentolkas maskinellt för att kunna sorteras till rätt adress.
    Ur spaningssynpunkt är det alltså mycket lätt att hålla koll på försändelser med avseende på t ex vikt och adressat eller/och avsändare.

    SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"