Vilken är den faktiska sanningen?

Annandag jul

26.12.2011.

Jag har hållit mig lugn och stilla över helgen, men jag har skrivit en del och tänkt en del. Nu i natt låg jag vaken ett par timmar och fann tillsammans med vargen vad jag i dag tror kan vara den faktiska sanningen. jag skissar en tänkbar synopsis:

Någon inom eller över Säk bestämmer sig för att lossa på Palmeaffären, känna sig för med sanningen. Hur göra detta, hur gå ut med detta?

Säk bestämmer sig för att leverera en attack som ska se ut att vara en generalattack mot Bo Alvberger och mig, men som i själva verket, vid närmare eftertanke, är motsatsen nämligen en generalattack mot Lisbeth Palme och hennes likasinnade, inom regeringen, åklageriet, polisen.

Så kommer mitt Tuna-möte. De slår inte till direkt, men när de fått – och avläst – min Tuna-dvd tycker de sig ha hittat en framkomlig väg. De drar då, lagom till jul, i gång en ganska omfattande apparat, med olovlig telefonavlyssning, olovlig brevöppning, sabotage som drabbar både Alvberger och mig. De vet förstås att vi omedelbart kommer att reagera, och de kan räkna med att media så småningom kommer att följa efter.

Vad kan tänkas bli resultatet? Jo, att alla strålkastare riktas inte så mycket mot oss två som mot Tuna-dvdns sakinnehåll, med Lisbeth Palmes irrfärder i topp. Folk kommer, även om det inte går fort, att få upp ögonen för ting som de aldrig har sett tidigare: Palmeaffärens innersta!

Vem skadas av Säk-affären? Initialt vi, men egentligen bara perifert: upprördhet i starten, tre dvd-skivor, lappri, något stört julfirande.

Vem skadas i stort? Säk självt. Säk talar om för alla som vill lyssna att här är stora ting på gång, säk bryter mot lagar så det knakar, säk talar om att Olof Palmes maka var en av de inblandade i mordplanerna, kanske anstiftaren, kanske den initiala anstiftaren. Säk berättar, klart och tämligen öppet, hur det verkligen står till och hur det i snart 26 år hela tiden har stått till!

Varför gör säk detta? Här är jag ju undrande och behöver hjälp. Jag prövar några idéer, men jag har klent faktaunderlag:

En fronderande grupp inom Säpo? Kanske tänkbart men föga troligt. I och för sig, ja, men praktiskt nej. Jag tror inte att en sådan serie av drastiska arrangemang skulle gå att, okänt för säks ledning, utföra inom säks ramar, det går åt för mycket folk, risken för läckor är enorm. Dessutom bör väl säk ha inbyggda spärrar mot enskilda utflykter i verksamheten. Nej, det tror jag inte.

Leif GW: Ja, visst. GW finns bakom alla märkliga initiativ inom rikspolisstyrelsen och säkerhetspolisen, han vet i varje fall om allt elände som koncipieras. GW har gjort uttalanden som kan peka på att han tänker komma med det stora avslöjandet när han nästa år går i pension – har han bestämt sig för att gå ut några månader i förtid? I varje fall har GW säkerligen varit tidigt informerad, antagligen som medbestämmare.

Säk utför ett beställningsjobb på regeringsorder eller ändå högre instansers order? Ja, det är väl här det ligger.

Men varför ta till en så här knepig och omfattande metod? Kunde inte säk ha gått ut direkt med budskapet: Olof dog inom en hemlig plan i vilken Lisbeth var integrerad? Ja, säg det.

Antagligen för att detta skulle ha varit omöjligt och lett till konvulsioner som varit omöjliga att klara av. Risk för omstörtningar mm. Med omvägen över tjuvlyssning och brevsabotage och kultursabotage (brunkletade diskar) vinner (?) säk lite tid, kan få det hela att se ut som om det kört ihop sig, lite vanligt byråkratiskt strul. Kan det vara tänkbart? Något åt det hållet?

Den som klart gynnas är ju jag, det är det ju ingen tvekan om. Dvdn får en PR som varit otänkbar i ett normalläge, och den svenska allmänheten, som nästan hunnit glömma bort hela affären (Vem fan var Palme?), tvingas fokusera om. Dvdn blir intressant att inhandla, kanske.

Har detta varit en av de ursprungliga avsikterna? Att sprida min Tuna-dvd? Med dess oerhört skarpa attack mot framför allt Lisbeth Palme? Avsikten kan jag ju inte säkert bedöma, men resultatet kan ju bli detta. Jag har inte skrivit ut dvd-texten, men den framstår nog som mycket skarp på pränt.

Eller kan en helt fristående organisation ligga bakom? Nej. Detta är en typisk under cover-polisgrej, där tillgång finns på all erforderlig infrastruktur; ingen separat kriminell organisation kan disponera över alla erforderliga muttrar och skruvar, och vilken enskild organisation skulle vilja göra detta? Ingen.

Ur medial synpunkt är metoden, i varje fall på sikt, väl vald. Den är lagom dramatisk till sitt utförande, den har såväl kulturella som politiska aspekter, den har ett go och en drive som rimligen bör få chefredaktörer och nyhetschefer att vakna.

De här funderingarna tänker jag inte gå ut med än, de är spännande. Hypotetiskt spännande. Bara kvart över tre-vargen slutade yla.  Sven Anér.

PS: Sätt in 60 kronor på pg 75 05 55-5 så har du min TUNA-dvd om Lisbeth Palmes märkliga natt då Olof blev mördad. Dvdn kommer att bli unik. SA.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"