Likalydande skrivelser till TELIA resp till POSTEN – BRÅDSKANDE!

27.12.2011.

Jag anmäler härmed:

Till TELIA: Misstänkt olovlig telefonavlyssning vid minst tre tillfällen.

Till POSTEN: Misstänkt olovlig brevöppning och återförslutning vid tre tillfällen.

Händelseförloppen är utförligt beskrivna i min anmälan till Säkerhetspolisen, dnr AD 159-15954-11, bifogas: mina adressater kan ju konferera med Säk.

Speciellt för TELIA: Mitt fasta telefonnummer är 018-15 12 79. Varför jag misstänker olovlig telefonavlyssning? Enda kontakt utåt, som jag över huvud taget haft i detta ärende, är ett antal telefonsamtal mellan mig, 018-15 12 79, och Bo Alvberger, 0370-167 38. Jag har sålunda inte skrivit till Alvberger om detta, endast telefonerat.

Gärningsmannen kan inte ha fått besked om att jag vid tre separata tillfällen avsåg att sända den aktuella dvdn som brev till Alvberger på annat sätt än genom att i anslutning till dagarna kring 14 resp 15 och 20 december ha avlyssnat min telefon samt möjligen också Alvbergers telefon.

Speciellt för POSTEN: En gärningsman måste vid tre separata tillfällen, med ledning av telefoninformationen, ha snappat upp de tre breven, öppnat breven, saboterat innehållen, stoppat tillbaka de saboterade skivorna, återförslutit kuverten samt på något sätt stoppat tillbaka breven för slutlig brevbäring. Hur detta kan ha skett utan Postens medverkan och vetskap förstår jag inte, liksom jag här ber Posten att utreda detta enligt min mening mycket kusliga ärende.

De tre saboterade dvd-skivorna finns tillgängliga för en övervakad och auktoriserad kontroll. Jag förbehåller mig all rätt att återkomma med skadeståndsanspråk från såväl Bo Alvberger, om han så önskar, som från mig själv. Saken är, som framgår, polisanmäld. Jag önskar registrerade och diarienumrerade svar fortast möjligt.

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Jag begär sålunda, från båda adressater, ofördröjlig handläggning av detta allvarliga ärende!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"