Säk tar saken seriöst – ärendenummer AD 159-15954-11, handläggare utses snarast

27.12. Brev till två kvalificerade nyhetsjournalister.

Ärendet med telefonavlyssningen, brevöppningen och de tre, i omgångar, saboterade dvd-skivorna går vidare, och jag vore förstås glad om ni ginge in i denna mycket otäcka sak.

Jag erhöll i dag vid middagstid från Säks registratur rubrikens diarienummer för mitt ärende samt besked att jag snarast kommer att få namn på handläggare. Jag har från andra håll erfarit att säkerhetspolisen ser mycket allvarligt på denna affär; att jag inte formellt kan belägga denna uppgift säger sig självt.

I denna sak ligger också, som jag tidigare omtalat, att ingen enda av mina väsentliga uppgifter, från 1986 och fram till i dag, någonsin korrigerats eller dementerats, endast viftats bort under hänvisning till påstådd förundersökningssekretess, trots att den ursprungliga förundersökningen mot Christer Pettersson varit avslutad sedan våren 1989, då hela den dittillsvarande förundersökningen borde ha presenterats.

I denna polisutredning fanns inte den stora informationen medtagen: hela Avsan-affären, vittnesmål som ända från början klart friade Christer Pettersson, uppgifterna om Lisbeth Palmes aktiviteter mordnatten.

Förundersökarna, RÅ och rikskrim, förtiger ännu i dag Lisbeth Palmes koppling till mordet, bl a genom den av rikskriminalen (!) till mig år 2000 utlämnade  bilden av Lisbeth i ”fel” kappa på Sabbatsberg. Osv. Det torde vara just mina uppgifter rörande Lisbeth Palmes koppling till mordet på Olof som är anledning till de tre sabotagen mot min dvd.

Ingenting har de senaste dagarna på minsta sätt framkommit som skulle kunna ge en annan bild av ärendet än den av mig framlagda. Denna sak berör min heder som journalist, den berör alla mediers alla samveten. Den berör det kulturella samvete som får sig en skrämmande törn när Bo Alvberger ska hindras från att recensera min Tuna-dvd: äsch, vi sabbar dvd:n för Alvberger så skriver han inte om eländet! Agera, kolleger! Kolla med Säk, som nu sitter brydd med materialet i knät. (Eller inte alls brydd?)

Jag läser Aje Philipsons helsidesannons i SvD i dag och konstaterar att jag ägnar denna annons endast ett förstrött intresse, eftersom annonser i egen sak aldrig känns trovärdiga. En annons från mig skulle heller inte bidra till Palmegåtans lösning. En mediabevakning däremot! Så gå in! Hittar ni felaktigheter, ja, i så fall blir ju dessa tillrättade. Men seg tystnad är aldrig god publicistik.

God (eller helst bättre) fortsättning! Oroad, vänlig och kollegial hälsning!

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"