Regeringen bryter sedan 25 år tillbaka mot lagen i Palme- och ESTONIA-ärendena

20.12.2011. Till den svenska regeringen!

Sedan 1986 resp sedan 1994 har jag samvetsgrant och noggrant bevakat Sveriges genom tiderna journalistiskt största händelser, nämligen mordet på statsminister Olof Palme resp ESTONIAS haveri med nära 1000 döda. Denna jul är jag praktiskt taget den ende som ägnar sig åt dessa frågor.

Bakom den nära nog totala tystnaden, som bl a inbegriper den kanske mest omfattande CIA-snatchen någonsin, av 9 – 10 estniska medlemmar av ESTONIAS besättning, står den svenska regeringen som inte önskat insyn.

Mordet på Olof Palme har måst döljas, eftersom det enligt uttalande från rikspolisstyrelsen (Persson) varit ”polis, militärer och säkerhetspersoner” som stod bakom mordet, medan ESTONIAS haveri var arrangerat med den svenska regeringens medgivande och medhjälp.

Dessa skamliga förhållanden har tvingat de svenska regeringarna att lägga munkavle på personer som sökt och söker sanningen, framför allt på mig själv. Rent bortsett från att händelserna i sig är grovt kriminella har munkavlarna genomgående varit olagliga. I Palmeärendet har dagens tystnad från RÅs och rikskriminalpolisens sida stridit mot tryckfrihetsförordningen (i dag något omdöpt), medan hemlighållandet av allmänna handlingar rörande ESTONIA-snatchen i ett antal år varit meningslösa (bl a  redan publicerade i tryckt skrift) men ändå av regeringen påståtts vara djupt hemliga.

I båda fallen har tryckfrihetsförordningen, en grundlag, trotsats, nonchalerats.

Biverkningarna har varit stora, på flera plan. Den svenska allmänheten har inte blivit korrekt informerad, för att uttrycka saken milt, och för mig, som riktat nära nog allt mitt professionella intresse mot just dessa båda ärenden, har Regeringens enligt min mening klart olagliga attityd inneburit ett direkt yrkesförbud. Media har sällan rört dessa båda ämnen i deras kontroversiella sammanhang, varför mina texter heller sällan eller aldrig blivit publicerade.

Detta har, klart utsagt, inneburit ett menligt avbräck i mina yrkesmässiga inkomster, och, vad mer är, inneburit ett grundskott mot min journalistiska heder. ”Anér är ingenting att bry sig om, han bara ljuger” har blivit de inte alltid klart utsagda omdömena, och ett kallt hån har sedan länge riktats mot mig från chefredaktörer och nyhetschefer.

Sanningen är den att jag aldrig på någon det minsta vital punkt har överbevisats om felaktiga uppgifter; regeringen kan ju ge mig ett konkret exempel!

Att jag, över 90 år gammal, fortsätter i sanningens tjänst, kan förvåna även mig själv, under dystra vargnätter och kulna vintermornar. Men jag har hittills kunnat och velat fortsätta, eftersom jag känt mig arbeta för förföljda personer, falskt misstänkta personer, och mot lögnare, på taburetter och på myndigheters snurrvänliga kontorsstolar.

Att det just i dag meddelas att regeringen, av diffusa sekretesskäl, hemlighåller de CIA-”snatches” som regeringen gång efter gång har tillstyrkt och på alla sätt underlättat är skrämmande på samma nivå som Palmemordets Gehenna.

Jag begär, mot denna bakgrund, av den svenska regeringen

ett skadestånd med ett öre per dag, under vilka jag erhållit osanna uppgifter från Rosenbad, RÅ och rikskriminalpolisen, avrundade till 9 000 dagar, eller i kontanter

90 /nittio kronor/.

Beloppet torde omgående insättas på mitt plusgirokonto, 75 05 55-5. Mitt krav på 90 kronor är inte ironiskt menat. Det är ett uttryck för min sorg och förtvivlan inför regeringens, flera regeringars, klart brottsliga nonchalans gentemot en svensk allmänhet och mot en hederlig journalist som aldrig någonsin ljugit kring dessa regeringars stora, svarta, av dem själva påfunna och begångna samt i efterhand rikt orkestrerade affärer. De är regeringarnas egna påfund och skötebarn. En mörk parodi på statskonst, byråkrati, demokrati.

Jag önskar omgående besked avseende dnr och handläggare. Denna skrivelse går, via min blogg

www.svenanerpalmemordet.blogspot.com

till Dagens Nyheter, Expressen, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Göteborgs-Posten, Sydsvenskan, TT, Dagens Eko, Rapport/Aktuellt, TV 4 Nyheterna samt Svenska Journalistförbundet, Sveriges Författarförbund och Publicistklubben, mina tre yrkesorganisationer, för reaktion och åtgärd.

Sven Anér, yrkesverksam journalist sedan 1948, författare sedan 1977.

Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala.

Jag önskar regeringens omgående reaktion och svar!

Inget svar från regeringen 22.12.11.

4 kommentarer:

 1. Att Sverige bryter mot egen och internationell lag beträffande Estonia är klart eftersom lagen säger:
  "Återöppnande av utredningar - När nytt bevis för en olycka presenteras skall det bli fullständigt bedömt och remitteras till andra, väsentligt intresserade Stater för lämplig behandling. När nytt bevis som väsentligt ändrar beslut av omständigheterna under vilket olyckan skedde, och som väsentligt ändrar slutsatserna i relation till orsaken eller några följdrekommendationer, skall Staterna omvärdera sina beslut".
  Det finns massor av nya uppgifter som aldrig bedömts. Senast tvingades Chalmers Tekniska Högskola förfalska en vetenskaplig utredning för att det skulle passa (länken). Det är bara att jobba vidare!

  SvaraRadera
 2. Beträffande ditt scoop att Lisbet Palme bytte kläder och transportmedel mellan mordplats och sjukhus är detta förvisso intressant men naturligtvis inget bevis att Lisbet är inblandad i mordet. Men ofta när mord sker är gärningspersonen eller personerna en nära anhörig till offret, sà polisen borde naturligtvis utreda ditt tips. Men polisen har tydligen andra instruktioner.

  SvaraRadera
 3. Anders Jallai gör idag ett intressant inlägg på sin hemsida: http://www.jallai.se/

  SvaraRadera
 4. Ang, Jallai:s hemsida

  Denne Hans Holmer,skall ni utreda i minsta
  detalj, då han är en människa som desinformerat det svenska folket från dag ett.Och jag tror att han har hotat Lisbet Palme, om hon skulle berätta vem hon initialt, kände igen, som en bekant.
  HH har under hösten 1985, suttit i någon sommarstuga, tillsammans med några edsvurna,på Gotland,i ett sommarstugeområde,i Gryngetrakten, och dragit upp riktlinjerna, för detta mord.( Vem medverkade där?)
  Han har under denna tid haft full kontroll på en person, som han senare, med den "fantombilden"som han presenterade,skulle vara "mördaren". (helt vidrigt fel).
  HH är enligt min uppfattning en emotionellt,störd, lögnaktig och falsk människa.Han går ut med en "Fantombild", som den där unga kvinnan ritade,vid Alexandra, som den man hon sett, 20 minuter efter mordet, TROTS, att hon inte vill kännas vid denna fantombild, den stämmer på inget sätt , med den teckning hon själv kom till spaningsledningen med.Hon protesterade mot detta. .Sedan utnyttjar HH denna kvinna , och går ut med en bild på en person, som störde dem i deras mordföberedelser.Därav de anonyma breven.
  100 procent fokus skall,ni som söker den absoluta sanningen, ägna er åt att klargöra vad denna person HH, företagit sig på mordnatten.Hans obefintliga vistelse i Borlänge, Sven Aners undersökningar om detta,sjauffören Dahlgrens, dagbok,Martingers, inblandning,som han senare blev dömd för, på grund av att han försökte bidra till detta mordets sanningsenliga lösning.Han har blivit utsatt för ren följelse,av personer, som nu troligtvis är döda,men som gjort allt för att skydda den där HH.( Kolla även HH vädjan om att få abolition ifrån det hela).Enl. En artikel i DN augusti år 198?. Jag har själv läst den ,och jag reagerade på den starkt.
  Som en ren uppmaning, och vädjan, till Bland annat Jallai,vill jag bara säga,sök sanningen, med vad jag försöker att med egna iakttagelser,och att ha försökt upplysa PU , redan under våren 1987.Jag kan inte säga mer, av rent personliga rättsäkerhetsskäl, men jag försäkrar er, att jag vet vad jag talar om.Sök vidare med det jag delgivit er,(Och se det som ett genombrott), så kommer ni till slut att komma fram till den absoluta och kristallklara sanningen.Jag har givit PU signalementet på en Revolverman, jag har givit dem adresser, som ansluter till brottsplatsen, enl uppgifter från bilregistret, m. m. m. m. m.Sanningen är troligtvis så förfärlig,Så de, som är åsatta att utreda detta mordet, gör sig skyldiga till skyddande av brottsling.De vet sanningen sedan länge, men de mörkar, för att i stället "Konstruera" ett Senarium, på falska vittnesmål,Där de försöker att få det Svenska folket, att tro att det skulle vara den där Christer Pettersson, som skulle vara den där "ensamme" galningen, som skulle ha utfört detta mordet. "Shame on you", det svenska rättsväsendet.

  SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"