RÅ – sänd mig begärda skrivelser!

3.12.2011.

Till REGISTRATOR vid RÅ!

Anhållan om utfående av allmänna handlingar;

Jag önskar från registrator utfå nedanstående handlingar:

Nr 1  Min skrivelse till RÅ 4.11.2011, med tillkommande påteckningar.

Nr 2  Samtliga handlingar som ingår i det konvolut som den 21, ev 22 november inkommit till RÅ-ämbetet, med tillkommande påteckningar, bl a uppgifter om dnr och handläggare. Ett av namnen på dessa handlingar är Anita Sundgren.

Nr 3  I kopia ytterligare en skrivelse till RÅ från Anita Sundgren, möjligen daterad 30.11 eller närliggande datum.

Nr 4:  Samtliga övriga handlingar som i ärendet mordet på statsminister Olof Palme, där RÅ är förundersökningsledare, kan ha genererats inom ämbetet från 1 november 2011 och fram till dags dato.

Uppstår kostnad anmodar jag registrator, som alltid varit mycket hjälpsam gentemot mig, att bilägga räkning, vilken kommer att honoreras. Sänd ej som postförskott, vilket fördyrar för RÅ och försenar för mig.

Tacksam för omedelbar handläggning. Skulle registrator se någon handläggare ginge det kanske bra att vidarebefordra mitt fortlöpande intresse för detta stora ärende.

Med mycket vänlig hälsning till registrator!

Sven Anér, (vinteradress) Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala.

Telefon 018-15 12 79. Ring gärna om något hakar upp sig!

3.12.2011.

Till Högsta Förvaltningsdomstolen

ÖVERKLAGANDE av ärende nr 3760-11

Kammarrätten i Jönköping vidhåller att sekretess föreligger. Själv vidhåller jag mycket bestämt att de uppgifter, som avses i detta ärende,, är osanna och tillkomna på olagligt sätt. Jag överklagar.

Sålunda har Bundeskriminalamt i Wiesbaden för granskning mottagit en sargad och sotad T-shirt, medan Lisbeth Palme, enligt samstämmiga uppgifter från bl a Stockholms polismyndighet, från poliskommissarie Lars Christianson, sjukvårdskunniga vid Sabbatsbergs akutintag Lena Östeman (så stavad), professorn i dermatologi Åke Nilzén samt advokaten Claës Palme, under mordkvällen burit

EN REN VIT BLUS.

Det känns alltså mycket anmärkningsvärt att Kammarrätten i Jönköping inte tar hänsyn till dessa fakta, aldrig bestridda. Sekretessfrågan måste rimligen träda i bakgrunden för det likaledes anmärkningsvärda faktum att någon vit blus aldrig granskats av något laboratorium, men att i dess ställe en uppenbarligen specialpreparerad T-shirt, aldrig buren av Lisbeth Palme, falskeligen överlämnats för upprepade laboratoriegranskningar.

Det rör sig sålunda, Högsta förvaltningsdomstolen, om en synnerligen allvarlig förvanskning av bevismaterial i ett mordärende. Avsikten med denna bevisförvanskning har uppenbarligen varit åklagares/polismyndighets önskan att Lisbeth Palme ska påstås ha blivit påskjuten vid Dekorima. Det blev hon aldrig. Arrangemanget vidtogs för att styrka påståendet att gärningsmannen vid Dekorima fungerade helt ensam och därför ska ha haft ett intresse av att även Lisbeth Palme påskjutits i avsikt att döda, för att undvika identifikation.

Den ”rena vita blusen”, som är identifierad av minst fem personer/instanser, förvandlas av utredande myndigheger till en sargad och sotad T-shirt. Detta hävdar jag mycket bestämt, och jag riktar därmed en skarp anklagelse mot samtliga myndighetshandläggare i ärendet. Jag hänvisar även till min blogg www.svenanerpalmemordet.blogspot.com.

Sekretess ska aldrig få gälla förfalskningar av detta slag. Jag emotser gärna rättslig prövning av mina åtgärder.

Sven Anér, vinteradress: Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala, 018-15 12 79.

Till Riksdagens justitieutskott

3.12.2011.

Palmemordet  Jag översänder ett bakgrundsmaterial från min aldrig dementerade forskning i Palmeärendet. Materialet visar att jag i skrivelse den 4 november i år tillställde RÅ en skrivelse, nedan, med 22 påståenden rörande mordet på Olof Palme samt rörande Lisbeth Palmes outredda uppträdande under mordnatten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"