”Sverige tiger om CIA-flyg”, men Sven Anér har sanningarna!

20.12.11. ESTONIA-gåtan kan plötsligt klarna!

Till Infrastrukturminister Catharina Elmsäter.Svärd, samt för angelägen kännedom TT!

Ur Svenska Dagbladet 20.12.11 sidan 18:

När två människoorganisationer ville kartlägga CIA:s hemliga flygtransporter av misstänkta terrorister i världen bad de 28 länder om information. Sverige är ett av bara tre länder som direkt vägrar att informera.

En uppmärksammad CIA-flygning rör det flygplan som transporterade egyptierna Mohammad Alzery och Ahmed Agiza från Bromma till Egypten i december 2001 där de sedan torterades i fängelse.

Caroline Karlsson, politisk sakkunnig hos infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (m), anger säkerhet och personlig integritet som orsaker till att informationen inte lämnats.

Saken är av allt att döma betydligt allvarligare än så, och möjlighet finns att strålkastarbelysning på en annan och mycket större CIA-snatch, nämligen 9, ev 10, estniska besättningsmän från den år 1994 havererade ESTONIA som med två amerikanska flygplan i samband med förlisningen flögs västerut.

Dessa sensationella uppgifter finns öppet tillgängliga hos Luftfartsverket Arlanda, infochef Jan Lindkvist, och de har aldrig dementerats, endast tystats ned. Uppgifterna finns utförligt refererade och kommenterade i

Lena och Sven Anér. MAYDAY – en roman kring ESTONIAS öde, Bokskogen 2004. Sidorna 44 ff. Boken bifogas.

Boken är skriven i fictionform, men alla sakuppgifter kring CIA-affären är faktiska och korrekt återgivna.

Jag har allt sedan 1994 och fram till idag arbetat med intensiva försök att få saken känd (regering, myndigheter, alla stora media osv) men motståndet har varit totalt: i tryck torde MAYDAY vara unik i sammanhanget.

Min egen slutsats i ärendet är att de nio, möjligen tio estniska besättningsmedlemmarna, vilka först förklarades räddade, därefter saknade (!) utsattes för denna ”snatch” av CIA eftersom de innehade ”farlig” information. Saken väcker fortlöpande oro i Estland, där en förening söker tillvarata de efterlevandes intressen.

Om detta enorma ärende äntligen verkligen utreds av den svenska regeringen skulle, enligt min bestämda mening, mysteriet ESTONIA snabbt närma sig en lösning.

Jag uppmanar den svenska regeringen att svara de båda forskande internationella organisationerna och ge full information om denna CIA:s kanske största ”snatch” någonsin, alla kategorier. Hittills förtigen av det officiella Sverige.

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79. 

 ./. 1 st bok.

Jag önskar omedelbart besked om dnr och namn på handläggare samt regeringens kommentar!

Inget besked, inget svar 22.12.11.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"