Partiledare: Varför låter ni åklagare och polis, år ut och år in, ljuga i fallet Palme?

10.4.2010. Till partiledarna Jan Björklund, Peter Eriksson, Göran Hägglund, Lars Ohly, Maud Olofsson, Mona Sahlin samt Maria Wetterstrand.

Jag översänder kopia av korrespondens med förundersökningsledaren i Palmeärendet, vice RÅ Kerstin Skarp, samt önskar kommentar.

Den stora lögnen i Palmeärendet kan sammanfattas så här:

Riksåklagaren och rikskriminalpolisen har sedan senhösten 1988 påstått att Christer Pettersson från klockan 23.10 mordkvällen befann sig utanför biografen Grand på Sveavägen. Påståendet bygger enbart på ett vittnesmål av Roger Östlund, men detta påstående är falskt och motsägs av fem vittnesmål av innebörd att Östlund ej kommit till biografen Grand förrän klockan 23.30. Dessa fem vittnesmål har aldrig ifrågasatts. Östlund har aldrig sett Christer Pettersson vid biografen Grand före mordet på Olof Palme, eftersom Östlund inte kom till biografen Grand förrän efter mordet; alltså kan Christer Pettersson inte kopplas till mordet på Olof Palme.

Den som falskeligen placerade Östlund vid biografen Grand klockan 23.10 är rikskriminalpolisens kriminalinspektör Thure Nässén, och rikskriminalpolisen har, trots att den insett falsariet, valt att bygga sin anklagelse mot Christer Pettersson på detta falska vittnesmål. Christer Pettersson-ärendet drevs under tiden 1988-1998, från Stockholms tingsrätt till Högsta domstolen, med ianspråktagande av stora ekonomiska resurser, ett stort antal statstjänstemän, internationell kriminalexpertis (som fick de falska Christer Pettersson-uppgifterna på bordet) samt ett enormt, ännu ej helt avslutat mediapådrag med den helt oskyldige Christer Pettersson i ständigt centrum.

Alla RÅ och rikskriminalpolisens uppgifter återfinns i klartext i det aktuella förundersökningsprotokollet, III:1, sidorna 95-101, 104-108, 109-111, 142-161, 180-197 samt 201-255. Uppgifterna är sålunda inte mina utan RÅ:s och rikskriminalpolisens.

Jag har i flera skrivelser, till såväl vice RÅ Kerstin Skarp som till rikskriminalpolisens Palmeenhet, kriminalkommissarie Stig Edqvist, begärt att få myndigheternas kommentar till ovanstående uppgifter, men varken Skarp eller Edqvist har någonsin svarat mig i sak.

Detta dödläge måste nu brytas, och jag vädjar till mina adressater att gå till handling. Begär en öppen redovisning av ansvariga myndigheter och/eller låt mig svara inför domstol. Ärendet Olof Palme är den svenska rättsstatens fortlöpande skam. Christer Pettersson fälldes inte 1998, men anklagelsen mot honom återfinns oförändrad i granskningskommissionens påstående från 1999: ”misstankarna har successivt skärpts”.

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66. 018-15 12 79.

Brevet går ej till statsminister Fredrik Reinfeldt, som redan har den information jag här lämnar,samt ytterligare avgörande, ej officiellt avslöjade, vitala uppgifter i Palmeärendet. Komplett besked kan sålunda begäras av Reinfeldt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"