Christer Pettersson syndabocken – ett lågt åklagartrick

30.3.2010. Till rikskriminalens stabsjurist Mostad Med TILLÄGG
Rikskriminalens skrivelse APAL-428-25/10.

Jag försöker analysera rubr skrivelse.

För det första: Hur menar du att arbetet med att ta fram ett mycket litet antal skrivelser från Alsén till rikskrim kan ta sådan tid? Sök på ”Alsén” så har du dem med en gång. Och de finns redan framtagna i samband med rikskrims genomgångar från 2008 och 2009, eller hur?

Nej, det rör sig enbart om ovilja från Edqvists sida. Att jag skulle vända mig till Palmegruppen för att få några besked ”i sak” innebär som du vet ett öppet hån. Edqvist kommer aldrig till telefonen då jag ringer, än mindre ger han mig någonsin besked i sak. Edqvists enda uppgift och syssla är att hemlighålla Palmeutredningen.

Avslutningsvis vidhåller jag att det inte krävs någon speciell sekretessgranskning av Olle Alséns brev till rikskrim. Flera av dessa är ju redan frisläppta eftersom de är utifrån inkommande. Även övriga brev från Alsén är utrifrån inkommande och skall utlämnas till mig. Det har nu gått en och en halv månad sedan jag begärde ut Alsén-handlingarna; är detta en rimlig fördröjning?

Och du nämner ”i sak”. Här en snabb beskrivning av Palme-ärendet ”i sak” fram till i dag – har du några invändningar?

1986 Anti Avsan får order av sin förman på en av polisens radiokanaler: ”Skit i att du är upptäckt, gör vad du ska!” Anti Avsan skjuter Olof Palme med ett dödande skott. Enorm låtsasspaning efter den av polisen redan kände gärningsmannen. 1988 ”bevisen” mot Christer Pettersson förfalskas av rikskrim; se öppna protokoll med 5 vittnesförhör, bl a Pia Engström! 1988 Christer Pettersson grips för mordet bl a efter en av rikskrim förfalskad telefonavlyssning 1992 Dekorimaärendet avslöjas av Olle Alsén; dokumentet 2.2.93 hemligstämplas. 1998 RÅ springer till HD med Christer Pettersson; får nej. 1999 Granskningskommissionen: Händelseförloppet som de finska flickorna refererar har ägt rum! 2007. Sven Anér går till RÅ, rikskrim och Reinfeldt: utred! 2008 och 2009 ”Palmemordet: Affären Anti Avsan” utkommer. Avsans blogg tystnar.

Som sagt: har du invändningar? Varje påstående ovan finns belagt i polisens egna handlingar. Avsan sköt sin statsminister – jag önskar en detaljerad dementi, om en sådan går att åstadkomma! Händelsebeskrivningen ovan ligger fr o m kl 15 i dag ute på min blogg www.svenanerpalmemordet.blogstop.com
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.
PS senare 30.3: Det slår mig: kanske har ni stabsjurister på rikskrim helt enkelt inte grundkunskaperna. Därför ytterligare några rader om det från början av rikskrim riggade, grundfalska Christer Pettersson-spåret: Christer skulle ha kommit strax före 23.15 till biografen Grand och då, inifrån bion och dess mynttelefon, setts av Roger Östlund. Men Roger kom, enligt polisens fem egna trovärdiga vittnen, inte till Grand förrän 23.30. Roger kan alltså inte ha talat med Sigge mellan 23.15 och 23.21 som den aktuella tk:n påstår. Och Sigge (och Reine) var av allt att döma inte hemma på Tegnérgatan vid påstådd telefontid. Samtalet som tk:n lögnaktigt beskriver, mellan Roger och Sigge, påstås alltså ha utväxlats mellan en Roger som 23.15 inte befinner sig vid Grands telefon, och en Sigge som tillsammans med Reine befinner sig någonstans ute på Luntmakaregatan. Alltså: samtalet påhittat, tk:n falsk, hela Christer Pettersson-”beviset” falskeligen frihandstecknat av rikskriminalens eget folk – känner rikskrims jurister i dag inte till dessa fakta?
Gå då till era egna protokoll, ta fram tk:n, konstatera att vad rikskrim har gjort är att, i samband med en polismans mord på en statsminister, falskeligen hitta på ett telefonsamtal som aldrig ägt rum. Läs rikskriminalens egen kriminalinspektörs, Thure Nässéns, långa förhör med en Roger i underläge, läs hur Roger så småningom efter en hel höst av förhör, så småningom, uttröttad, pressas att mot bättre vetande säga att ”ja, jag såg Christer!” På det uttalandet, och endast på det uttalandet, dras Christer Pettersson in i Palmemordet och förblir inlåst i detta ekorrhjul fram till 1998 (HD:s nej), fram till sin död, i praktiken fram till i dag, sedan granskningskommissionen 1999 påstod att bevisen mot Christer ”successivt stärkts”.
Mostad skriver att detta är ”den största utredningen”. Ja, i kilo papper, men den absolut tunnaste i fråga om sanningshalt, eftersom i n g e n relevant uppgift, i förhållande till Christer Pettersson, är sann. Varje relevant påstående är avsiktligt osant. Värre kan ingenting bli.
Gå nu in i er egen dokumentation. Där finns alla mina uppgifter, det är ju därifrån jag har hämtat dem: Rogers noggrant bevittnade och omvittnade vingelpromenad Sveavägen norrut, ankomst Grand 23.30 (t ex Lars-Eric Ericsson), Sigges och Reines färd längs Luntmakargatan, ytterligt väl och noga beskriven i era egna papper, rikskriminalens hemgjorda, falska tk, som inte k a n vara korrekt utan är förfalskad.

Detta har jag beskrivit i flera av mina böcker, först i ”Fyra nycklar”, kompendiet från 1991, men jag har aldrig fått rikskrim att medge att allt kring Grand, Roger och Christer är ett vämjeligt skoj från rikskriminalens sida, i syfte att hitta en bra syndabock i Anti Avsans ställe! Det kanske grövsta brottet utför den svenske riksåklagaren när han 1997-98 begär att HD ska medge resning av hovrättens friande dom, när denne RÅ v e t att Christer är oskyldig och Anti Avsan skyldig, efter Ankis och Annelis avslöjanden, vilka var nyheter för den svenska allmänheten 1993-94 men sannerligen inte innehöll någon ny information för RÅ, för Anders Helin, för Hans Ölvebro. Lägre går knappast att komma.

Stabsjurister, kontrollera min text! Hittar ni ett enda fel så säg till! Upptäcker ni att jag har rätt på varje punkt – slå då larm till era överordnade! Det finns bättre jobb för hederliga jurister än att gå i den svenska rikskriminalpolisens falska ledband! SA

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"