5.4.2010. Vice RÅ Kerstin Skarp – jag kompletterar min skrivelse från 2 april och ber dig noga ta del samt snarast besvara!

På sidan 3 i rikskriminalpolisens ärende 2386, code 093027, står att läsa, i signaturen ME:s eleganta utskrift av ett telefonavlyssningsprotokoll:

23.15 ”Roger säger att han blöder som en gris”.

Dessa sju ord representerar fem flagranta lögner, centrala i den falska utredningen av mordet på Olof Palme:

Nr 1: Citatet påstås vara hämtat ur ett samtal som Roger kl 23.15 skall ha fört med Sigge. Men samtalet har aldrig ägt rum.

Nr 2: Roger befinner sig vid denna tidpunkt, 23.15, någonstans i höjd med Adolf Fredriks kyrka, på sin slingrande väg upp mot biografen Grand.

Nr 3: Roger kan alltså inte, kl 23.15, från biografen Grands lobby, ha sett Christer Pettersson på gatan utanför Grand eftersom Roger ännu inte hunnit till Grand.

Nr 4: Den utskrivande ”ME” kan alltså inte ha refererat något telefonsamtal från 23.15, mellan Roger och Sigges avlyssnade telefon. ”ME” har refererat en annan inspelning.

Nr 5 : Att Roger inte anlände till biografen Grand förrän kring 23.30 framgår av samstämmiga vittnesmål från Bertil Erik Lantz, 550414-0293, Peter Olofsson, 530215-0031, Jonas Wängestam, 591106-6255, Lars Eric Eriksson, 600707-6232, samt Pia Engström, 610821-0300, allt enligt polisens egna protokollerade vittnesförhör.

Riksåklagaren och rikskriminalpolisen har velat visa att Christer Pettersson kl 23.15mordkvällen blivit sedd av Roger utanför biografen Grand, upptäckt Olof Palme, förflyttat sig till Dekorima samt skjutit Olof Palme kl 23.21. Två personer har påståtts se Christer Pettersson före och i samband med mordet: Roger respektive Lisbeth Palme. Påståendet rörande Roger stjälps av de fem punkterna ovan, medan Lisbeth Palmes vittnesmål rörande Christer Pettersson aldrig godtogs av Svea hovrätt.

Sven Anérs kommentar: Förundersökningsledningen har i den faktiske mördarens, Anti Avsans, ställe använt den i sammanhanget helt oskyldige Christer Pettersson som syndabock. Ännu har ingen i brottsutredningen engagerad tjänsteman ställts till svars för de närmast otroliga, avsiktliga missgrepp som jag här har refererat. Jag betraktar det som en självklarhet att i varje fall RÅ:s dåvarande chefsåklagare Anders Helin och rikskriminalpolisens utredande kriminalkommissarie Hans Ölvebro hörs i detta ärende, där min ovanstående sammanställning välter all hittills presenterad utredning över ända.

Kerstin Skarp – en kommentar! Misstror du de fems vittnesmål?
Uppsala påskdagen 2010. Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"