Ring tre samtal, Rapport!

25.6.2012.
Rapport/Aktuellt – Jag återkommer i ämnet Palmemordet. Jag bifogar två brev jag skrev i dag och riktar er uppmärksamhet mot det faktum jag så länge har försökt hitta en plattform för:
Inte ett enda av de, påståenden som jag i Palmeärendet har riktat mot polis och åklagare, mot Lisbeth Palme och mot Anti Avsan, har någonsin dementerats, och jag har aldrig stämts för förtal av dessa så hårt attackerade personer.
Detta är oerhört märkligt, eller det vore oerhört märkligt om inte mina beskyllningar vore underbyggda och sanna. Makan till en statsminister sägs vara direkt kopplad till mordet på sin man, men makan agerar inte, reagerar inte. Anklagelserna mot Anti Avsan för detta statsministermord förklingar också ohörda, och denne utbildade jurist anmäler mig inte för förtal.
Hur är detta möjligt? Det är möjligt därför att mina anklagelser är sanna.
Och i år, denna vinter och vår, har alltså Leif GW Persson, Inga-Britt Ahlenius och Göran Lambertz unisont begärt att den över 26 år gamla Palmeutredningen startas om på nytt, från scratch. Men regering och myndigheter, som sitter fast i mordets och utredningens mörka förflutna, vågar inte lyfta ett finger. Ingen av dessa tre höga ämbetsmän har hörts av åklagare eller polis och ombetts specificera sina anklagelser, vilka i en normal situation skulle ha framstått som uppseendeväckande, häpnadsväckande.
I detta läge väljer, vilket djupt förvånar mig, den tyngsta nyhetsredaktionen i Sverige, Rapport/Aktuellt, att slå dövörat till. Att inte ens, på prov, anmoda någon av sina tillgängliga skickliga journalister att undersöka om det ligger någon sanning i uppgifterna om en ond bråd död med dess kusliga efterverkningar mot hela samhället. Varför inte till exempel intervjua Persson, Ahlenius och Lambertz.
Göran Lambertz erkände, i sitt UNT-inlägg från den 19 maj, att han under sin tid som JK regelmässigt lade allt inkommande material om affären Palme i ad acta-korgen utan att just ägna dem något intresse, utan att ens läsa in granskningskommissionens 1000-sidiga rapport. Jag riktade ett flertal skrivelser till Lambertz under hans tid som JK, och när jag nu erfar att dessa skrivelsers öden varit avgjorda redan innan de hamnat på Lambertz bord kändes hans erkännande, nu långt efteråt, som ett nesligt hån inte bara mot mig själv utan mot hela min yrkeskår. Hans sätt att göra denna pudel var svajigtigt och presenterades som en satir mot honomn själv vilken läsare säkert kan ha haft svårigheter att uppfatta. Något besvärande ont samvete avsläjade den förre JK inte.
Men nu finns ändå hans klara erkännande av klara tjänstefel – vore det inte dags för Rapport/Aktuellt att antechambrera hos det nuvarande justitierådet för att begära ett besked? Och kan det inte vara dags att åka ut till Kvarnvägen i Stocksund för att få Inga-Britt Ahlenius syn på saken (hittills förbehållen Ulf Elfving i ljudradion) eller dags gå upp till den store Leif GW Persson på Tegeluddsvägen och fråga hur han har det med det Palmemord som han två gånger avslöjat i SVT fast inte.
Ska en till åren långt kommen ensam journalist i Öster Edinge eller en bygdekrönikör från Grangärde i Mora Tidning få förbli de enda som beskriver den stora lögnen?
Hör av er till mig! Låt oss få ett samtal, yrkeskolleger emellan. Låt mig få höra vad det är som hittills gjort att ni i så många år valt en tystnad som för mig alltid tett sig gåtfull.
Jag skickar med böckerna om Anti Avsan och om Lisbeth Palme. Som sagt: inte ett ord har dementerats.
Rikskrims utredare skrev till mig i april, mycket oväntat, att jag snarast skulle få besked om allt som sammanhänger med Lisbeth Palmes klädesplagg. Och därmed om hela mordet?
Er begäran gällande två frågor om Lisbeth Palmes kläder den 28 februari 1986.
Rikskriminalens Palmeenhet har i dag den 10 april mottagit ett brev daterat den 7 april 2012.
Era frågor kommer att besvaras med skyndsamhet efter sedvanlig handläggning av utredare från Palmeenheten. Palmeenheten återkommer till er med svar brevledes.
Vänligen Lennart Gustafsson. Kriminalinspektör
Men den 19 april meddelar Lennart Gustafssons kollega Ann-Helene Gustafsson:
Er begäran om upplysningar ur Palmeutredningen.
Palmeutredningen är en pågående förundersökning. Nu liksom tiigare kommenterar vi inte den pågående förundersökningen.
Detta, Rapport/Aktuellt, är den värld jag lever i, i en värld där Kafka skulle ha trivts som en ål i vattnet. En värld där vett och logik saknas, där statens tjänstemän kan tillåtas jonglera hur de vill med en yrkesjournalist därför att denne yrkesjournalist är ensam.
Känner ni inte att ni har ett yrkesansvar, Rapport/Aktuellt?
Jag önskar ett samtal.
Kollegial och oroad hälsning!
Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.
./. Två böcker.

Eva Hamilton, SVT: GW gör fiktivt Palmedrama
Sven!
Tack för ditt brev om Palmebevakningen.
SVT spelar in och ska sända en fiktiv drama-serie om just Palmemordet. Den baserar sig på GW Perssons bok.
Detta har alltså ingenting att göra med nyhetsbevakning, med Uppdrag Granskning eller med undersökande journalistik. Det är en helt fiktiv berättelse, som i någon mån handlar om vär samtid.
Vänliga hälsningar
Eva Hamilton

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"