Mora Tidning – ensam i Sverige!

25.6.2012.
Jag läser från ett tidningsurklipp ”Mikrad dvd eller slump?”. Det är Bo Johannessons krönika från den 8 juni i Mora Tidning som handlar om min sega och vrånga kamp för sanning och rättvisa i Palmeutredningen. Det märkliga med Mora Tidnings krönika är att information av detta slag i dag inte finns att läsa någon annanstans. Alla medier, stora som små, radio, TV, tidningar, stora som små, nonchalerar detta stora svarta mord. Vilket förstås är ytterst märkligt.
Själv bevakar jag desto flitigare, i böcker som inte får recenseras men som aldrig dementeras, nu senast ”Mordets dunkel tätnar kring Lisbeth Palme”. Jag begär att åtminstone få bli dementerad , men det händer inte.
Tänk om Mora Tidning kunde starta en egen Palmeinformation, sedan tidningen nu sprängt vallen och låtit Bo Johannesson från Grangärde komma till tals! Vad som behövs är bara nyhetsintresse, sanningslidelse och envishet, det vill säga just de egenskaper som borde känneteckna varje rejält och öppet nyhetsorgan.
Är Mora Tidning och Dalarnas Tidningar för små i kampen mot de stora tidningarnas allbestämmande medier? Det tror jag inte alls. Droppen urholkar stenen, och en ideligt återkommande röst från Dalarna kommer snart att sätta sina avtryck.
Och det är stora och uppenbara händelser och företeelser det handlar om. Jag bifogar mitt senaste inlägg, skrivet i dag för min blogg
www.svenanerpalmemordet.blogspot.com.
Jag menar, som gammal nyhetsjournalist och bevakare under 26 års tid av on bråd död, att det som jag, tämligen ensam, skriver om Persson, Ahlenius och Lambertz är sensationellt. Tre personer med ansvarsfulla befattningar inom den absoluta svenska överheten, dömer, med näraliggande formuleringar, ut hela den polisutredning av Palmemordet som påstås pågå och begär omedelbar omstart, men inga medier noterar mer än Mora Tidning, på krönikeplats!
Gå in i denna kusligt spännande nyhet, Mora Tidning! Och släpp den inte! Mina uppgifter är korrekta, de är aldrig dementerade. Mora Tidning har ingenting att vara rädd för!
Engagerad och kollegial hälsning, gärna för publicering! Och för uppföljning i spalterna. Märk väl: jag är .aldrig dementerad, sedan jag 1987-88 lanserade ”Polisspåret” som titel på min första bok i detta svarta ämne.
Jag bipackar min senaste bok om mordets dunkel; inte en enda av de tryckta raderna dementerad! Visa att vi år 2012 lever i ett demokratiskt land med obruten tryckfrihet!
Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 018-15 12 79.
./. bok.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"