Bör vi inte lyssna till vår högste jurist, vår högste kriminolog, vår högsta statliga revisor

25.6.2012.
Till Statsrådet Göran Hägglund, 103 33 Stockholm.
Göran Hägglund – jag återkommer i Sveriges mest viktiga och dramatiska ärende, och jag ber dig svara, agera.
Jag specificerar vad jag har skrivit till dig tidigare:
När Leif GW Persson tidigare i år, följd av Inga-Britt Ahlenius och Göran Lambertz, attackerar den hittillsvarande åklagarledda polisutredningen av mordet på Olof Palme, så är det inte vilka tjänstemän som helst som träder fram och på ett anmärkningsvärt sätt sticker ut hakan.
Nej, det handlar om tre mycket höga statliga ämbetsmän, som till nyligen varit de ledande på tre avgörande viktiga områden inom rättsstaten och den högsta statliga förvaltningen:
Leif GW Persson, Sveriges högste, statlige kriminolog,
Inga-Britt Ahlenius, den högsta statliga revisorn,
samt den till rangen högste statligt anställde juridiske ämbetsmannen, justitiekanslern
Göran Lambertz.
Men ännu har ingen av de myndigheter, som borde ha varit engagerade, slagit larm, utan den av RÅ ledda Palmeutredningen tillåts, med knapp styrfart, markera en verksamhet som i själva verket i dag måste betecknas som en chimär.
Göran Hägglund – jag kan inte förstå hur du oberörd kan sitta kvar i en regering som på detta helt makabra sätt nonchalerar ett påstått outrett mord på en tidigare statsminister, partiledare och regeringschef. Varför binder du dig, som ledare för ett rimligen fritt agerande och tänkande demokratiskt parti, vid de lögner som svenska politiker av varierande partikulörer har försökt inpränta hos den svensk allmänheten? Var står det i stadgarna för ett politiskt parti, dessutom med religiösa förtecken, att ett mord på en statsminister inte får utredas enligt normala demokratiska och kriminalistiska principer?
Den första paragrafen i regeringsformens första kapitel konstaterar att
all offentlig makt i Sverige utgår från folket
samt att
den offentliga makten utövas enligt lagarna.
För den som i över ett kvartssekel försökt följa och bevaka åklagares och polisers Palmeutredning känns dessa lagbestämmelser som bistert hån. Folket har sannerligen inte fått göra någon makt gällande sedan dess regeringschef bryskt rycktes bort, och påståendet att den offentliga makten utövas enligt lagarna framstår i Palmeärendet som helt absurt.
Jag kommer, Göran Hägglund, att så länge hälsan står mig bi kämpa för heder och rätt i detta ärende, som i dag framstår som ett bottenlöst kärr av oredlighet. Jag kommer att styrkas i detta beslut så länge ingen överhet – inte du, till exempel – berättar för mig att jag skulle ha fel på någon enda konkret punkt.
Persson, Ahlenius och Lambertz säger sannerligen inte att jag har fel på någon konkret punkt. De säger att jag har helt rätt. De pekar ut poliser, de begär ny utredning.
Vad gör du?
Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.
Har i 26 år arbetat med denna affär, aldrig dementerad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"