Skrivelser, i urval, i Olof/Lisbeth Palme-ärendet 3.3.2010 – 4.11.2011

3.3.2010 till RÅ. ”Varför inget svar, RÅ?”. Önskar sammanträffande med Kerstin Skarp, vilket så småningom förvägras mig i strid med förvaltningslagen.

22.8.2011 till RÅ och JK. ”Lisbeth Palmes koppling till mordet på Olof blir för var dag allt mer aktuell.” Inget svar i sak.

6.9.2011 till regeringen. ”Mördades Olof Palme av konspiratörer, Reinfeldt?”. Inget svar.

18.9.2011 till RPS: ”Juristkommissionen: Lisbeth Palmes agerande kan ge helt ny mordbild.” Inget svar i sak.

9.9.2011 till JK: ”Lisbeth Palme var kopplad till mordet på Olof Palme.” Inget svar.

28.9.2011 till JO: ”Nio personer direkt inblandade i arrangemangen kring mordet.” Inget svar.

15.10.2011 till RÅ: ”Varför väcks inget åtal mot Sven Anér?” Inget svar.

27.10.2011 till RÅ: ”Lisbeth Palmes kläder falskt redovisade.”. Inget svar.

28.10.2011 till RÅ: ”Riksmuseet narrat att undersöka två av Lisbeth Palmes plagg.” Inget svar.

4.11.2011 till RÅ: Begäran om kommentarer till 22 specificerade frågor avseende Lisbeth Palme från biografen Grand via Dekorima till Odengatan och Sabbatsberg. Inget svar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"