SVAR 2011-08-08. Dnr 5069-11-21 Aktbil 2

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 ALMUNGE

Din skrivelse till Justitiekanslern

Du har i en skrivelse till Justitiekanslern den 2 augusti 2011 uppmanat Justitiekanslern att – som det får uppfattas – granska hur förundersökningen i det s.k. Palmeärendet bedrivs.

Justitiekanslern kommer inte att vidta någon åtgärd med anledning av vad Du har anfört.

Med vänlig hälsning

Anna-Karin Larsson

Min ständiga motfråga blir då, Anna-Karin Larsson, vem nu du är:

Vem i fridens namn ska jag då vända mig till?

Med mycket sval och undrande hälsning

Sven Anér

Och min kommentar: Vid över 40 000 besök på min blogg

www.svenanerpalmemordet.blogspot.com

har undran uttryckts över den påstått pågående utredningen i Palmeärendet. Men detta förhållande bekymrar tydligen varken JK eller Larsson. SA.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"