Öppet brev till statsminister Fredrik Reinfeldt

7.8.2011.

Jag ber dig omedelbart granska detta brev samt ge mig ditt svar.

Jag skrev den 25 maj år 2000, alltså för över elva år sedan, ett

Öppet brev till statsminister Göran Persson!

Jag överlämnar nr 7 av PALME-nytt för år 2000, och jag anhåller om omedelbara kommentarer.

Jag påstår, i detta nummer,

att Lisbeth Palme aldrig blev beskjuten vid Dekorima kl 23.31 den 28 februari 1986.

att den ambulans med vilken paret Palme for från Dekorima någonstans i Vasastan, förmodligen utmed Odengatan, hejdades av en polisbil,

att Lisbeth Palme då övergav ambulansen, gick över till polisbilen, tog av sin mockakappa samt tog på en annan kappa av helt annat utseende (se den inlagda stora bilden i tidningen),

att Lisbeth Palme sålunda, i polisbilen och efter ambulansen, anlände till Sabbatsbergs akutintag.

Händelseförloppet strider mot bl a parlamentarikerkommissionens mycket officiella beskrivning (betänkandet sidan 36) där det sägs att ”omkring kl 23.30 lämnade ambulansen Sveavägen och for till Sabbatsbergs sjukhus. Lisbeth Palme följde med.”

Jag förutsätter att statsministern i regeringen omedelbart låter utreda om det verkligen förhåller sig så som jag hävdar, nämligen att Lisbeth Palme, iförd sin mockakappa, aldrig besköts vid Dekorima, utan att i stället denna kappa i efterhand preparerades med ett pistolskott samt sändes tilll Bundeskriminalamt, som om Lisbeth Palme, iförd mockakappan, blivit beskjuten vid Dekorima.

De vidare konsekvenserna av vad jag nu anför i detta nr 7/2000 av mitt nyhetsbrev PALME-nytt ter sig enorma. Bl a måste hela den under över fjorton år pågående s k Palmeutredningen ha förlöpt under diametralt felaktiga premisser, varjämte förhandlingarna i Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt fått ett totalt missvisande förlopp. Ärendet Christer Pettersson hade i detta läge aldrig aktualiserats.

Jag önskar sålunda din omedelbara kommentar.

Sven Anér


Jag fick aldrig någon kommentar, vare sig den gången eller, från Göran Perssons efterträdare, under de elva år som gått.

Jag anser att jag, i samband med en pågående debatt på min blogg

www.svenanerpalmemordet.blogspot.com,

gjort allt jag kunnat för att efterforska och avslöja sanningen i denna affär, men konstaterar att den högsta svenska regeringen vägrat svara.

Om dagens statsminister, Fredrik Reinfeldt, i dag ger mig svar på mina mycket klara frågor i detta ödesmättat centrala ämne. kommer jag givetvis att agera och fortsätta att söka utreda. I dagens läge kan jag inte göra mer än vad jag genom åren redan gjort.

Statsminister Fredrik Reinfeldt, alltså:

Jag önskar ditt svar!

7,8.2011. Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"