Viktigaste Avsan-handlingen "utbruten" ur polisens arkiv!

Då jag begär ut samtiga handlingar i "Anti-Avsan - finska flickorna"- avsnittet räknar rikskrim upp ett stort antal handlingar (som jag i de flesta fallen inte får se!) men tar inte upp ärendet Ai. 80-93, där journalisten Olle Alsén direkt pekar ut Anti Avsan som misstänkt! Har denna handling - och kanske andra också - placerats undan all insyn?

Jag frågar rikskriminalen om någon form av brott föreligger. Jfr det i dagarna aktuella Engla-mordet, där handlingar rensats bort!

Som jag tidigare vid flera tillfällen påpekat är hemlighetsmakeriet kring "Dekorimamannen" ("lagligt" eller inte) ovärdigt en rättsstat. Bland annat bryter statens egen granskningskommission mot allt vad sekretess heter, samtidigt som kommissionens egen rapportering är djupt otillfredsställande. Minst fyra dokument från 1992 har aldrig uppmärksammats av kommissionen - vad står i dessa dokument? Varför ställs jag, som utredande journalist, utanför? Och med mig hela den svenska allmänheten? Är källforskning bannlyst dör all verklig forskning!

Är Olof Palmes sista minuter i livet ointressanta?

1 kommentar:

  1. Hej Sven! Två frågor:

    1. Skulle 25-års preskriptionen, om den hade inträffat ett år från nu, öppnat arkiven och tagit bort sekretessen på de handlingar du vill se? Hade det inneburit att hela eller delar av utredningen som nu är hemligstämplad blivit offentlig, eller finns det flera lager av sekretess i det här?

    2. Vilka delar av utredningen, som nu är hemligstämplad, skulle du helst se offentlig, vilka förhör, vilka dokument?

    /A

    SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"