Regeringsformen 4 kap. Riksdagsarbetet. 8 par 2 st: Misstänkes riksdagsledamot för brott

Regeringsformen 4 kap. Riksdagsarbetet. 8 par 2 st: Misstänkes riksdagsledamot för brott i annat fall/än under utövandet av sitt uppdrag/, skall bestämmelser i lag om gripande, anhållande eller häktning tillämpas endast om han erkänner brottet eller har tagits på bar gärning eller fråga är om brott för vilket ej är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år.

Sven Anérs kommentar: Jag har sedan lång tid tillbaka misstänkt moderate riksdagsledamoten Anti Avsan för mord, en misstanke som aldrig avvisats av någon rättslig instans, framför allt inte av riksåklagaren. Står då misstanaken kvar, och kan i så fall lagrummet här ovan tillämpas?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"