Bottnar dagens nazisthot mot det bestående samhället i Palmemordets MOP 86?

27.12.2009.

De senaste dagarna har ett ospecificerat nazistiskt hot mot regering och statsminister och andra viktiga delar av det svenska samhället blivit synligt. Mot vanligheten har säkerhetspolisens informationsman omedelbart gått ut och bekräftat uppgifterna, dock utan att ge några detaljer.

Den 28 oktober i år, 2009, sålunda långt innan dessa rykten publicerats, skrev jag under rubriken ”Mordet på statsminister Olof Palme och polisspåret” ett brev till riksåklagaren, rikskriminalpolisen och svenska polisförbundet. Ingen av adressaterna har svarat. Brevet känns i dag märkligt fräscht. Jag skriver bl a:

”Härmed anhåller jag att mina tre adressater snarast undersöker en anmärkningsvärd uppgift som ingår i den s k mailserie som redovisas i min bok ”Palmemordet: Affären Anti Avsan”, 2:a upplagan, 2009, sidorna 108-111, mails nr 14 och 15 i min numrering i boken”.

Det var denna mailserie som blev anledningen till att ”Affären Anti Avsan” skrevs, och två av de mest centrala mailen var just nr 14 och 15. I mail nr 14 från den 3 januari 2007, som är en lång inbjudan till ett 50-tal personer att delta i en konferens i anslutning till 21-årsdagen av Olof Palmes död, heter det bl a:

Därför inbjuds du nu till en kryssning den 26-28 februari /2007/ där allt ska ventileras. Många har fått inbjudan nedan. Inbjudningslistan nedan. Hör av dig om du kan komma. Konferensen inställs endast om en kyrklig förrättning kommer emellan. Kostnaden för konferensen erläggs av föreningen MOP 86. Gott nytt blåsningsår Anita, Tina och Asta.

Därpå följer den långa inbjudningslistan som innehåller en del märkligheter. Bortgångna personer inom gruppen enskilda utredare finns medtagna, och även några fortfarande aktiva, t ex Olle Alsén och undertecknad Sven Anér (som dock aldrig mottagit någon inbjudan). Några polismän, av den typ som omnämns bl a hos bröderna Poutiainen, i boken ”Inuti labyrinten”, finns också med, bl a Claes Djurfeldt; jag har inte kunnat analysera alla ev polisnamn.

SÅ långt den storslagna konferensinbjudan, signerad med förnamnen till de tre synonymer som utgör omkastningar till namnet ANTI AVSAN. Om detta innebär att Anti Avsan själv skrivit inbjudningarna vet jag inte, och polis och åklagare, som tillfrågats, har vägrat att utreda.

Här dyker alltså, så vitt jag vet för första gången, föreningn MOP 86 upp. Det framgår av sammanhanget, då MOP 86 nämns, att det rör sig om en kamratförening till minne, inte av Olof Palme utan till minne av mordet på Olof Palme, något som väcker kusliga reflexioner.

MOP-konferensen inhiberad

Två dagar senare, den 5 januari 2007, kommer ett lika långt mail där hela konferensinbjudan tas tillbaka, med diverse förklaringar samt blandade beskyllningar mot mailskrivarens ovänner, bland andra jag själv som får läsa att (ja, det är ett skrämmande aktstycke!):

”Sven Anér har sen låtsats jobba med fallet. Ja, men för fan!!! Jobba med rätt grejer då! Varför i helvete begärde Anér att få ut ett förhör med f d polismannen /=Anti Avsan/ som enligt Alséns lögn skulle ha träffat finska flickor. Ha ha ha! Handlingarna lämnades inte ut!!! Tji fick han och de andra privatspanarna!!! Jo, bara för att LÅTSAS jobba med ärendet gjorde Anér det här. Anér är kommunist. Han har flera kommunistkompisar som har dolt mord i Estland. Att han är intresserad av Estonia beror bara på att han vill skydda sina kommunistpolare.”

Nå, konferensen inhiberas.

”Nej, nån konferens med föreningen MORDET på OLOF PALME (MOP86) kan vi inte ha! Anita , Tina och Asta”

Där står saken i dag. Har mailen faktiskt skrivits och avsänts av Anti Avsan? Det vet jag inte, och ingen annan har velat undersöka. Finns faktiskt en kamratförening till minne av mordet på Olof Palme, ”MOP86” (alternativt MOP 86)? Det vet jag inte, och ingen annan har velat undersöka. Det är nu just detta som jag ber RÅ, rikskrim och polisfacket undersöka. Jag har även frågat ett antal polisinstanser och åklagare om smädetexten (ovan): hot mot Sven Anér? Jag fick et enda, muntligt svar: du är inte hotad, Sven! Bussigt att få veta!

Är MOP 86 en del av dagens nazistiska hot?

Rubrikens fråga känns sannerligen motiverad. Om MOP 86 existerar i den utsträckning som tycks framgå av de båda mailen känns ett hot mycket konkret. Och jag hade observerat förhållandet, redan innan MOP 86 blev känt.

En tidig förteckning från ”Stockholms Försvarsskytteförening” visar medlemmar ur enbart tre kategorier: poliser, militärer samt anställda vid försvarets materielverk, FMV. Jag frågade på sin tid om högmålsbrott förelåg, men det gjorde det förstås inte.

Går det över huvud taget att tänka sig en så skrämmande verksamhet som den som inbegrips i beteckningen MOP 86? Det är förstås en mycket allvarlig fråga, och jag förser mina frågor med stora reservationer. Men samtidigt är det lätt, skrämmande lätt, att hitta vad som skulle kunna vara belägg.

Sålunda citerar granskningskommissionen i Palmeärendet (1999) den sk Norrmalmsutredningen (från tiden före Palmemordet) där förhoppningsvis fristående, utredande polis ordagrant antecknat följande till de s k baseballpolisernas syndaregister:

Satte sig över givna instruktioner - arbetade utan befälsstyrning - utövade polistjänst civilt i strid mot officiell policy - på goda grunder misstänktes för övervåld i tjänsten - fortlevde trots ”upplösning” och omorganisation – arbetade inom ett distrikt där det förekom ”med polisrollen oförenliga attityder” och där ledningen inte ingrep mot känd könsdiskriminering

Så vitt jag vet blev någon ”baseballpolis” aldrig fälld till ansvar.

Åter till dagens huvudfråga: Kan MOP 86 kopplas till dagens nazisthot? Det är inte min sak att besvara denna fråga. Jag fäster nu, på min blogg, uppmärksamheten vid vad som kan utgöra en samhällsböld. Jag sänder brevet per post till säkerhetspolisen.

Och jag ber er kommentera på bloggen!

Sven Anér

PS: Min bok ”Palmemordet: Affären Anti Avsan” börjar åter bli rejält efterfrågad, i takt med bloggens spridning. Den finns förstås i bokhandeln, men kan också rekvireras, mot 79 kronor per pg 75 05 55-5, porto 24 kr ingår! Samhällsdramatik direkt hem i brevlådan! SA.

29 kommentarer:

 1. Det vore intressant att få en profilering gjord med mailen som underlag.
  Det är ju uppenbarlihgen en politiskt omogen individ med hyfsad utbildning och viss insikt i Palme-utredningen.
  Att det skulle vara någon som är direkt inblandad i mordet är jag tveksam till, eftersom det också skulle ställa brevskrivarens eget liv på spel.

  SvaraRadera
 2. Har läst din bok, Sven. Du verkar ha missat denna länk: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article467318.ab

  Och den här:

  https://www.flashback.info/showpost.php?p=12750847&postcount=2369

  SvaraRadera
 3. Det tycks som om mord i framtiden aldrig kommer att preskriberas. Kommer denna lagförändring (som B. Ask driver) till med preskriptionen av mordet på OP som incitament? Kommer vi genom detta aldrig att få ta del av de hemligstämplade dokumenten? Varför har inte upphävandet av preskriptionstiden föregåtts av offentlig debatt i frågan? Först skulle den nya lagen blott gälla mord begångna EFTER lagändringen, men nu har Ask gjort en helomvändning och nu ska avskaffandet av preskriptionen även gälla mord begångna i förfluten tid. Är detta demokratiskt? Utifrån en demokratisynpunkt måste det väl vara viktigare att HELA utredningen blir offentliggjord än att en mördare blir fälld för brottet (sannolikheten för att detta ska ske är ju obefintlig i detta fall).

  SvaraRadera
 4. Med största förtroende för riksdagen och polisen så gjorde B. Ask rätt att häva preskriptionen. Jag är helt övertyga om att polisen kommer att hitta revolvern som Olof Palme blev skjuten med och binda den till en gärningsman, ge dom bara lite mer tid, lugn och ro, så löser det sig.

  Jag tycker att regeringen måste ta till hårdare tag mot privatpersoner, privatspanare och journalister som försöker leka poliser, speciellt när det mynnar ut i att våra personvalda blir attackerade utan någon som helst substans, låt polisen sköta det här.
  Gott nytt år.

  SvaraRadera
 5. @31/12-09 16.58: Detta var nog det dummaste inlägg jag läst. Polisen har ju uppenbarligen inte gjort annat än att mörklägga hela historien.

  SvaraRadera
 6. På DN Debatt den 4 mars 1996 skrev Jesús Alcalá i inlägget "Nazistiska poliser verkar och hotar" bl a följande; "Människor med nazistiska åsikter dyker upp här och var, verkar, hotar. Ibland i smyg, oftast som kände de vittringen av det underförstådda samtycket". Han nämner ett 15-tal personer, alla poliser utom två, och verkar ha en mycket välinformerad källa.I offentligheten följde total tystnad. Hoten mot Alsén, Anér och Gösta Söderström och de märkliga händelserna i fallet Jerry Martinger är uppenbarligen ett utflöde av det som Alcalá påtalade. Några vill säga: Stick inte upp, vi är många, vi är starka och ni kommer inte åt oss.
  Styckjunkaren

  SvaraRadera
 7. Bäste Sven Anér, äntligen ser vi dig på nätet, välkommen till bloggosfären, du har varit saknad.

  Jag har fler än en gång sökt din e-postadress på nätet för frågor jag har från dina undersökningar, men utan att lyckats hitta den. Jag antar att du går att nå via e-post, särskilt som du nu har en blogg, jag hittar den dock inte här.

  Om du har en e-mail, får du väldigt gärna skicka mig den, annars önskar jag dig lycka till i ditt fantastiska jobb och försöker ställa min frågor på något annat sätt.

  /A

  SvaraRadera
 8. 4.1.2010: Betr Carol Paraniak, Tinfoilbob mm:

  Viktig komplettering ur PALME-Nytt 10/96:3:

  Paraniak tjänstgjorde vid denna tid /omkring 1989/ vid arméstaben; han är i dag överstelöjtnant och chef för K!. Paraniak har aldrig tillhört ”försvarsskytteföreningen” men en gång lockats med av sin äldre officerskamrat Sverker Ulfving för att se på en övning. Paraniak avlossade aldrig ett skott och ”trivdes inte med övningen” enligt vad han själv säger till PALME-nytt. Varför han tagits med i matrikeln är okänt, kanske för att förgylla den tämligen glest officersbemannade föreningen. - - -

  Kommentar i dag: Det blev på sin tid tämligen uppmärksammat att en så högt placerad militär som chefen för K! fanns med i denna mycket outredda ”försvarsskytteförenings” matrikel från 1989, där båda inledande namnen kom att spela en viktig roll i Palmeutredningen: Per Arvidsson (som ”identifierade” Palmekulorna), och Anti Avsan själv. Avslutande namn, i bokstavsordningen, är Carl Östling, ofta presenterad i sammanhanget och med ett flertal allt förlåtande sidor i granskningskommissionens rapport.

  Övriga inlägg kommer snarast, och i mån av tid, att besvaras. Tack för stigande intresse för bloggen!

  Sven Anér

  SvaraRadera
 9. Fortsättning om fallet Martinger
  Även Anér och Söderström var ju inledningsvis inblandade i fallet. I denna härva har inte bara Martinger hotats utan även polismännen Rolf L Dahlgren och Roland Ståhl. Båda sedermera avlidna under mystiska omständigheter.
  Överhuvudtaget är det intressant att notera att de flesta tips angående nazistiska/palmehatande/vapenfixerade poliser kommer från kolleger. Det är ett stort svek mot dessa hedervärda poliser att inte utreda tipsen seriöst. Dessutom är det ju så att de som anmält vet mycket mera än vad de uppger vid den första kontakten.
  Styckjunkaren

  SvaraRadera
 10. Vilka två poliser var det som greps efter att ha befunnit sig uppe på Sagerska Husets tak den 18 aug 1995? Ingvar Carlsson avgick bara några timmar senare. Blev han hotad?

  SvaraRadera
 11. Bloggsvar 5.1.2010

  Nr 3:Ja, preskriptionsdebatten hittills är otillfredsställande, och myndigheternas instälning inte helt genomskinlig. Tydligen vill Beatrice Ask (som inom parentes är ytterligt väl informerad om Anti Avsans situation!) att en förlängning av preskriptionstiden skulle gälla även retroaktivt, vilket väl då skulle medföra att bl a hela dokumentationen i fallet ”Dekorimamannen” aldrig skulle bli känd. Den svenska allmänheten skulle alltså aldrig få veta hur Olof Palme dog: oeerhört! SA

  Nr 4: Den anonyme skribenten har uppenbarligen, efter över 23 års meningslös och korrumperad ”spaning” fullgott förtroende för rikskriminalen och för RÅ, vilket enligt min mening är otroligt! En snabb lösning av denna hårdknut skulle vara ett frisläppande av Dekorima-dokumenten! SA

  Nr 5: Ja, den polisiära mörkläggning som du nämner och som du fördömer är förstås oerhört central i hela denna mörka affär. SA

  Nr 6: Betr DN 4.3.96, Jesús Alcalá. Denne kulturskribent spelade just under 1996 en avgörande viktig roll i Palmeutredandet. Jag kan citera centrala uppgifter ur mitt dåvarande nyhetsbrev, PALME.nytt 3/96:2:
  ”Jesús Alcalá presenterar, i sin helsidesartikel på DN kultur den 4 mars /1996/, ett tjugotal polismän och supporters med klart nazitisk grundsyn och inblandade i klart nazistiska aktiviteter. Alla namn på poliser och tipsare är fingerade, försäkrar Alcalá, samtidigt som han i artikeln nämner att PG Näss på Säpo den 28 augusti /årtal ej utsatt/ beslutar att lämna Nordborg (den fd polisman som vanligtvis brukar betecknas som Ö) i fred / Ö = Carl Östling/.
  ’Verkställd utredning har visat att Nordborg kan avföras från utredningen’ – är inte därmed Säpos operative chef PG Näss också misstänkt?”
  En stor debatt följde den gången på Alcalás dramatiska inlägg, och det är spännande att se hur nära en upplösning av hela Palme-dramatiken den gången tycktes vara, med deltagande bl a av en stor del av den svenska dagspressen. Mot denna bakgrund känns dagens kompakta tystnad extra skrämmande. SA

  /Obs: Palme-nytt-boken, som jag citerar ur är tyvärr utgången från förlaget!/

  SvaraRadera
 12. 5.1.2010
  Brev till Stig Edqvist, rikskriminalens palmeenhet. F k: RÅ och JK för åtgärd!

  Rikskriminalen medger:

  Hela Christer Pettersson-affären
  en påhittad lögn
  från början till slut!

  Saken i sammandrag:

  19.12 2009. Brev från Sven Anér till Stig Edqvist:
  (Något kortat) Jag önskar med vändande post utfå kopior av de vittnesförhör inom Palmeenheten som visar att uvudvittnet ROGER ÖSTLUND anlände först 23.30 Olof Palmes mordkväll till biografen Grand. - Jag önskar sålunda komplett förklaring till att huvudvittnet ROGER ÖSTLUND dels kan samtala med Sigge Cedergren (och därvid se Christer Pettersson) före kl 23.15 (enligt granskningskommissionen kl 23.10), dels enligt de vittnesmål jag nu efterfrågar anländer till biografen Grand först 23.30.

  2010-01-04. Brev från Stig Edqvist till Sven Anér:
  (något kortat) Översänder härmed de av er begärda kopiorna på sidor från förhören. Nu liksom tidigare kommenterar vi i Palmeutredningen inte den pågående förundersökningen rörande mordet på Olof Palme.

  Alltså: sittande Palmeuredning medger att fem samstämmiga vitttnen från biografen Grand Olof Palmes mordkväll säger att Roger Östlund inte kommer till biografen Grand förrän tidigast 23.30, men Palmeutredningen underlåter att notera att dessa vittnesuppgifter står i klar strid med Palmeutredningens egna påståenden om klockslaget 23.10, påståenden som är de enda som någonsin har kopplat Christer Pettersson till den aktuella brottsutredningen.
  Denna tystnad från Palmeenhetens sida kan endast tolkas som ett medgivande av att de falska uppgifterna om Roger Östlund och om Christer Pettersson tillkom för att skapa en lämplig syndabock, nämligen den i sammanhanget totalt oskyldige Christer Pettersson. Inget annat ingångstips än Roger Östlunds har funnits inom förundersökningen, ett tips som undersökarna själva falskeligen konstruerat. Rikskriminalen, och i förlängningen riksåklagaren, medger sålunda förfalskning av förundersökningen rörande mordet på statsminister Olof Palme, ett oerhört brott. Och hundratals miljoner slösades bort för att hundratals statstjänstemän skulle låtsas lösa detta rikskriminalens/riksåklagarens eget brott.
  Skulle rikskriminalen eller RÅ hävda att mina uppgifter och/eller min tolkning av situationen är felaktiga motser jag anmälan härom jämte eventuell lagföring.

  Sven Anér

  SvaraRadera
 13. Det märkliga är ju då avlyssningsprotokollen - man hade ju enligt uppgift avlyssning mot Cedergren -, som enligt Helin (källa: Helins vittnesförhör m. Roger Östlund i TR, 1989) visar på att Östlunds samtal med Cedergren påbörjas 23.15 och avslutas 23.21. Är protokollet manipulerat? Finns originalinspelningarna att tillgå, tro?
  /R

  SvaraRadera
 14. Hej Sven
  Jag jobbar lite med pusselramen runt komplotten mot Palme. Kika gärna in på http://liljensparre.blogg.se/frimurare
  Jag har också info jag inte kan skriva i bloggen men som kan vara ledtrådar i ditt journalistiska arbete.

  HL
  liljensparre@live.se

  SvaraRadera
 15. Svar till ”R” om avlyssningsprotokollet:
  ja, inspelningen är manipulerad och originalbandet har förstörts på order av åklagare.

  Sven Anér

  SvaraRadera
 16. De flesta som sysselsätter sig med mordet blir förr eller senare undrande inför Lisbeth Palmes märkliga beteende i ett flertal hänseenden. Vill hon inte att mordet klaras upp? Men om man inser att HOT är ett nyckelord i mordets kölvatten faller det mesta på plats. Redan minuterna efter mordet tog några ett fast grepp om Lisbeth genom
  händelseförloppet att hon lämnade mordplatsen i ambulansen iklädd grå mockakappa men anlände till Sabbatsberg i polisbil några minuter efter ambulansen iklädd en tygkappa med slejf. Oerhört mystiskt men dokumenterat av en fotograf. Dock förtiget i nästan alla media.
  Styckjunkaren

  SvaraRadera
 17. En fråga om mordkulorna:
  I SOU 1999:88 står att det gjordes isotopanalys på blyfragment på Palmes rock i Wiesbaden och att dessa blyfragment överensstämde med isotopsammansättningen hos de sk mordkulorna. Den uppgiften hittar jag ingen annanstans. Den enda analys jag hittat är från vilket avstånd skottet sköts.
  Med tanke på den teflonmantlade kula som hittades i skottbanan borta på Kungsgatan senare, så vore det rätt bra med ett klargörande.
  Teflonmantlade kulor är så ovanliga att man knappt hittar dem på internet och här ligger alltså en i kulbanans utsträckning efter mordet.
  En kula som liksom Metal Piercing är framtagen för att kunna penetrera skyddsvästar och i det avseendet effektivare än den förra.
  Dessutom av samma sort som hittades vid husransakan hos polisen och vapenhandlaren Ö.

  SvaraRadera
 18. Saxat ur Aftonbladet 18 januari 2010:
  ”Heimerson – i världen
  JAG LÄSER JUST NU... en bok som tumlar om mig. Jag har aldrig haft svårt för att acceptera att det var Christer Pettersson som mördade Olof Palme. Men en av de på sin tid avhånade privatspanarna, journalisten Sven Anér, skickade mig sin lilla bok, där han skickligt och detaljrikt argumenterar för polisspåret. Jag har tidigare avfärdat detta som vänsternoja. Men nu har tvivlet satt in. Det fanns en polis med walkie talkie på mordplatsen. Han sa konstiga saker på ett underligt språk. Jag kan inte ge er namnet på boken för i boktiteln finns polismannens namn och det strider mot god publiceringssed att skriva det. Den utpekade har nått en hög position inom rättsväsendet och valts in i riksdagen. Kan det vara möjligt? Jag frågade en annan riksdagsman: ’Han umgicks i dåligt sällskap när han var yngre.’
  Staffan Heimerson”

  SvaraRadera
 19. 18.1.2010 Till Svenska nyhetsmedier, i ett av Sveriges mest angelägna nyhetsärenden:

  Dala-demokraten publicerar 14.1 en debattartikel av Jan Lindholm (mp), och Aftonbladet, Staffan Heimerson publicerar 18.1 ett debattinlägg; båda inläggen med hård kritik mot pågående Palmeutredning.
  Och jag återger här nedan min skrivelse i dag:

  ”Till Riksåklagaren
  Palmeärendet: Övergrepp i rättssak?

  Jag anmäler härmed följande:
  En riksdagsledamot har för mig omtalat att han utsatts och fortlöpande utsätts för uppmaningar att inte forska vidare i ärendet rörande Olof Palmes gärningsman och anknytande förhållanden.
  Jag anhäller nu att Riksåklagaren omedelbart måtte utreda huruvida
  övergrepp i rättssak
  jämlikt Brottsbalken 17:10 föreligger. Mordet på statsminister Olof Palme är i dag en öppen rättssak.
  Jag önskar omedelbart besked från RÅ:s registrator beträffande diarienummer och handläggare samt en kommentar till ärendet. Jag önskar bli fortlöpande informerad om ärendets hantering inom RÅ-ämbetet.
  Att det inom riksdagens ram kan förekomma påtryckningar rörande gärningsman i det av RÅ så styvmoderligt behandlade Palmeärendet är givetvis högst uppseendeväckande, varför en separat handläggning exempelvis inom Stockholmspolisens internutredning jämte speciellt utsedd åklagare enligt min bestämda mening vore påkallad.
  Jag önskar även RÅ:s kommentar till Lindholms och Heimersons ovannämnda mycket fokuserade pressinlägg.
  Sven Anér”

  Nyhetsmedier! Sanningen är nu på marsch, och ingenting kan hejda den! Låt höra era röster! Sverige ska inte kunna tryckas ner av överhetens lögner! Polismannen, i dag kommunale förtroendemannen, rådmannen och moderate riksdagsledamoten Anti Avsan mördade Olof Palme, på order av och med stöd av höga poliser, höga ämbetsmän, höga politiker! Så spott ut!
  Sven Anér

  SvaraRadera
 20. Jag har tidigare talat om inflytandet av hot. En annan faktor av betydelse efter mordet är att det finns människor som tycker att sanning är ett relativt begrepp. För vissa tycks sanning innebära att säga precis det som makten just då vill höra. Utan dessa "sanningsvittnen" hade det inte gått att åtala Chr.Pettersson. Fenomenet verkar också vara utbrett bland journalister.
  Styckjunkaren

  SvaraRadera
 21. Ur Dala-Demokraten 14 januari 2010:
  Under rubriken ”Regeringen måste vårda rättsstaten – När polis är inblandad i mord begravs ofta sanningen i utredningar” skriver Palme-interpellanten Jan Lindholm (mp) avslutningsvis:
  ”Mycket har skrivits om händelserna den ödesdigra februarikvällen 1986 och den påföljande natten. Grävande journalister, privatspanare men även personer från polisens egna led antyder skrämmande mörkerkrafter. Är det exempelvis verkligen möjligt att utredningen helt struntat i vittnesuppgifter om den så kallade Dekorimamannen som Sven Anér hänvisar till när han pekar ut mördaren i sin senaste bok.
  Att den av Anér utpekade har avancerat från piketpolis till rådman och att ingen i det av kåranda tyngda polis- och rättsväsendet ifrågasätter utpekandet göder självklart den konspirationsteori som vill göra polisväsendet till ansvarigt för mordet. En trovärdig dementi baserad på tungt mateerial från den hemligstämplade utredningen skulle kunna stoppa en för rättsväsendet farlig mytbildning.
  Regeringen har ansvaret att vårda förtroendet för rättsstaten och borde därför uppdra åt riksåklagaren att studera om det i Palmeutredningen finns underlag för att sakligt bemöta det hot mot rättsväsendet som Sven Anérs utpekande av poliser som ansvariga riskerar resultera i, om det får stå oemotsagt.”

  Jag svarar:

  20.1.2010 Göran Greider
  Dala-Demokraten

  Göran Greider, det är givetvis med stort intresse och stor tillfredsställelse som jag tar del av Jan Lindholms debattinlägg, och jag erbjuder nedanstående inlägg för benägen publicering.
  Engagerad och oroad hälsning
  Sven Anér

  Debattinlägg för Dala-Demokraten:

  Jan Lindholm (mp) har i D-D den 14 januari påtalat den situation som råder i anslutning till den piketpolis / rådman / riksdagsledamot som jag beskriver i min senaste bok rörande Palmeutredningen.
  Jag vill tillägga ett förhållande som tidigare knappast uppmärksammats:
  Det närmast otroliga är att ingen enda polisman sedan mordet underkastats den undantagslösa regel som anges i gällande polisförordning, nämligen att misstänkta poliser ska behandlas av särskild sk internutredning:
  ”Förhör med anställd vid polisen som handlat felaktigt i samband med arbetet ska hållas av undersökningsledaren eller av en polis som är verksam vid en särskild enhet för utredning av ärenden om polismans brott.” (Förkortad redovisning, se Polisförordning 1998:1558; motsvarande förordning gällde 1986.)
  I Palmeutredningen har dylik internutredning aldrig kopplats in, utan samtliga 48 (!) ärenden som kunnat kopplas till det sk polisspåret har i stället remitterats till Säpo, enligt direktiv av Stockholms länspolismästare Hans Holmér redan 6 mars 1986, sex dagare efter mordet. Sålunda har den nämnde riksdagsledamoten hörts endast av ordinarie poliser från Palmeutredningen, remitterats till säkerhetspolisen samt i slutändan (?) friats av polismannen i utredningstoppen, inledningsvis Hans Holmér.
  På varje punkt har handläggningen skett i strid med gällande och tvingande regler. Jag hävdar därför att poliser ingående i det sk polisspåret aldrig behandlats enligt gällande lag och att de alltså aldrig utretts. Reglerna för sk internutredning, dvs en granskning helt fristående från löpande polisorganisation, har från allra första början åsidosatts – varför? Jag hittar ingen annan förklaring än att Hans Holmér redan från början varit mycket väl medveten om polisers inblandning i mordet på Olof Palme och att han därför ville försäkra sig om mild, eller rättare sagt obefintlig, hantering av dessa 48 (!) polismän.
  Naturligtvis har Holmér dessutom agerat i nära och angenäm kontakt med den svenska statsapparaten.

  Sven Anér

  SvaraRadera
 22. Märklig formulering: "Förhör med anställd vid polisen som handlat felaktigt (...)". Jag menar, det är ju just det som ska utredas, huruvida den polisman det rör sig om har handlat felaktigt eller ej. Det borde alltså stå: "Förhör med anställd vid polisen som har PÅSTÅTTS ha handlat felaktigt", e.d.

  SvaraRadera
 23. 20 januari 2010. Öppet brev till landets chefredaktörer och nyhetschefer

  Det gäller Palmemordet – nu går tåget!

  Det pågår i dag ingen annan verksamhet kring mordet på Olof Palme än de initiativ som fortlöpande tas av riksdagsledamoten Jan Lindholm (mp) och av undertecknad Sven Anér. Eller ge mig exempel! då jag skriver till regeringsrepresentanteer och myndigheter får jag svar som är icke-svar. Nu senast i dag, från landets justitie kansler, företrädd av Therese Carlson, som i bistert staccato meddelar ”att ärendet har avslutats utan att Justitiekanslern vidtagit någon åtgärd. Du kan heller inte påräkna några ytterligare svar i ärendet”.

  En snabb straffpredikan; uppenbarligen är felet mitt då jag stör ämbetets ro. Brevet har ingenting gemensamt med förvaltningslagens paragraf 4, där myndigheters åligganden noteras under rubriken ”Myndighetens serviceskyldighet” – service, jo jag tackar! I Palmeärendet har sällan eller aldrig någon service getts.

  I dessa dagar har skrämmande påståenden kommit från mig på denna blogg, svenanerpalmemordet.blogspot.com, från Staffan Heimerson på kolumnplats i Aftonbladet och från Jan Lindholm i ett debattinlägg i Dala-Demokraten, men regering och myndigheter läser inte Palmetext utan säger, i likhet med rikskriminalens mycket lojale Stig Edqvist att ”enligt tidigare information till Er kommenterar vi i Palmeutredningen inte den pågående förundersökningen.”

  Pågående förundersökningen? Det djupt illavarslande vakuum som i dag råder kännetecknas ju av att någon förundersökning i Palmeärendet de facto aldrig har pågått, eftersom regering, riksåklagare och kriminalpolis hela tiden har vetat att Olof Palme sköts till döds vid Dekorima av dåvarande piket/”baseball”-polisen Ant Avsan, i dag kommunal förtroendeman i Huddinge, rådman vid Stockholms tingsrätt samt moderat ledamot av Sveriges riksdag. ”Förundersökningen” har dvalts bland kurder och Christer Pettersson, alla lika medvetet falskt anklagade.

  Men när jag skriver detta, i en bok som gått ut i två upplagor och aldrig på någon punkt dementerats, när jag skriver debattartiklar, när jag direkt anklagar Anti Avsan inför alla ledande rättsvårdande myndigheter – ja då hnder ingenting, jag får inte myndigheternas sanning, jag får ingenting veta mer än att sekretess påstås råda. Detta är från många synpunkter ett farligt läge. Ett samhälle, ett rättssamhälle utan debatt är ett samhälle i kvävande djup odemokratisk stiltje.

  Chefredaktörer och nyhetschefer: Gå n i ärendet, med uppkavlade skjortärmar och utan förutfatade meningar! Ta alla Jan Lindholms och mina påståenden och lägg dem, ett och ett, under luppen. Hittar ni fel – ja slå då larm om felen. Hittar ni sanningar, ja slå då ekande larm om Palmemordets sanning!

  Ni har embryot till årtusendets scoop i era laptops, undesök, tryck på ”skriv ut”! Tåget går nu, måste ni nesligt tysta stå kvar på perrongen? Aftonbladet och Dala-Demokraten är på väg ombord, sedan deras insatser på intet sätt dementerats eller kritiserats – vad gör alla ni andra? Var Olof Palme inte värdig ens ett engagerat korrekt eftermäle utan endast ”ingen kommentar”?
  Sven Anér

  SvaraRadera
 24. Självklart kände sig Ingvar Carlsson hotad av incidenten med de två polismännen på hans tak. En var från BBL(baseballigan), de var inte i tjänst och de greps av ett privat vaktbolag. I den tyska film om Palmemordet som inte får visas på svensk TV visas Expressens framsida med nyheten men sedan myndigheterna lagt locket på teg också pressen som muren. Förloppet var alltså: Dag 1 skrev finansminister Feldt i DN, sedan han läst boken "Inuti labyrinten", att polisspåret måste utredas. Dag 2 inträffade takincidenten. Dag 3 kallade Ingvar C till presskonferens och lät helt otippat meddela sin avgång.
  Styckjunkaren

  SvaraRadera
 25. Bäste Sven A
  Jag har läst din bok om Anti Avsan. Jag uppfattar det som att du faktiskt säger att
  han mördade Olof Palme. Du har bra ledtrådar/
  indicier. Men vad kan Anti Avsan ha haft för motiv för att mörda Palme? Jo, Ani A. var något
  så fint som SVERIGEEST. Och de hatade Palme som
  var "skyldig" till Sovjets "ockupation", baltutlämningen, ubåtarna m.m.
  Och Olof Palme arbetade ju för i helsicke FÖR
  avrustning och MOT USA:s Vietnamkrig!
  Exilbalterna "förstod" ju hur bra USA var i
  Vietnam och DRÖMDE om det underbara Tredje
  Världs- och Befrielsekriget!
  Vi skulle ju helt käckt UTROTA KOMMUNISMEN
  i Vietnam och hela världen och FULLFÖLJA
  det som den duktige Adolf Hitler PÅBÖRJAT
  tillsammans med WACL och gänget.
  Och kommunisten Palme var säkert jude med den näsan, åtminstone enligt våra vänner exilbalterna. JUDARNA hade ju svikit Baltikum
  och givit blommor åt ryska stridsvagnssoldater.
  Och det var ju sant, för det sade de ju i Berlin...

  SvaraRadera
 26. Jerry Martinger är inte skyldig han arbetar som hemlig agent åt säkerhetspolisen liksom Anti Avsan troligen sitter med i Säkerhetspolisens styrelse.

  SvaraRadera
 27. Är långtidssjukskriven och förgyller dagarna mest med att läsa böcker. Har läst VÄLDIGT många böcker om Palmemordet. För mig förefaller det HELT självklart vem/vilka som utfört gärningen.
  Om man tänker sig att mördaren springer upp för trappan och vips....försvinner bara?! Det kan ju, som Leif GW Persson sa, vara en annan kille som springer vidare nerför David Bagares gata. Jag tror nämligen att mördaren är polis och hoppade in i södermalmspiketen. Bytte om till snutkläder på väg till mordplatsen. För att sedan rusa upp för trappan och där uppe kräkas av sin nyss gjorda handling. Eller han tog ju rulltrappan t o m. Det råder ett stort Palmehat inom viss polismyndihet

  SvaraRadera
 28. Anti Avsan?

  Kan också bli Anita Svan om man kastar om bokstäverna. Googla det får ni se.

  SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"