Till Förundersökningsledaren i Palme-ärendet,28.4.2014.
Till Förundersökningsledaren i Palme-ärendet,
Vice RÅ Kerstin Skarp:
Nr 1: Jag närsluter skrivelse till Utrikespolitiska Institutets ledning;
Nr 2: Jag begär Kerstin Skarps besked, huruvida någon enda av de informationer jag lämnar i skrivelsen, är på minsta sätt felaktig;
Nr 3: Jag begär en redogörelse, skriven av Kerstin Skarp, där hela bakgrunden till Ulf Lingärdes promemorior (i varierande versioner), sedd från RÅ:s horisont, återges. Med början år 1993 (ev redan 1992), fram till idag; jag önskar veta vilken beröring Kerstin Skarp haft med detta dramatiska men av allt att döma så nonchalerade ärende.
Nr 4: En sådan redogörelse är oerhört viktig, inte specifikt för mig men för hela den svenska allmänheten, som onekligen med rätta skulle kunna ställa denna fråga: Varför slog inte förundersökningsledningen larm i samma stund som den nåddes av beskedet om Lingärdes PM? RÅ:s sysslande med saken hade i så fall kunnat förkortas med ett stort antal år, och hela Palmegåtan kunnat lösas.
Nr 5: Det förhållandet att originalversionen av Ai. 318-93, som Kerstin Skarp numera bör ha inhämtat, varit försvunnen från rikskriminalpolisen sedan 1993 och i dag av mig hos rikskrim ersatts med en kopia som har påteckningar gjorda av Olle Alsén, väcker undran. Avser Kerstin Skarp att utreda? Tänker ni fortsätta forska efter originallarmet från Ulf Lingärde? Vad kan ha hänt? Rör det sig om ett avsiktligt försvinnande? Av vad som rimligen kan betecknas som hela Palmeärendets viktigaste dokument? Eftersom jag genom min assistans åt rikskriminalpolisen är direkt involverad, anser jag mig ha all rätt att erhålla komplett information. Rörande bl a: när såg Kerstin Skarp första gången Ai. 318-93? När 95-103?
Eller har Kerstin Skarp aldrig sett någon av versionerna? Svara, jämte besked om dnr för denna skrivelse, namn på handläggare (om annan än Skarp) samt begärt besked om hela bakgrunden.
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.
./. Bil: skrivelse till Utrikespolitiska Institutet.
JAG ÖNSKAR OMEDELBAR OCH NOGGRANN HANDLÄGGNING!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"