Till Gustav Fridolin (mp), Stefan Löfven (s) samt Jonas Sjöstedt (v).

11.12.2013. I anslutning till härmed översänd dokumentation.
Är de skakande uppgifterna om de båda FRA-cheferna korrekta? Detta är, enligt min bestämda mening, oppositionens sak att utreda. Vad vet vi i dag?
Jo, att materialet lämnades över till den s k Marjasinkommissionen 1995-96 dels vid en muntlig föredragning av säkerhetsexperten Ulf Lingärde, dels i form av den skriftliga promemoria som närslutes.
Där upphör all formell undersökning av detta dramatiska ärende. Promemorian placerades, med Palmekommissionens registreringsnummer 95-103, hos Riksarkivet, och därifrån har det därefter inte begärts fram av vare sig regering eller myndighet.
Det finns sålunda inget formellt uttalande – eller något uttalande över huvud taget -, som bekräftar att uppgifterna om de båda generaldirektörerna vid FRA är osanna – eller sanna.
Jag riktar mig nu till ledarna för de tre oppositionspartierna med förslaget att konstitutionsutskottet omedelbart inkopplas så att klarhet kan vinnas beträffande Lingärdes promemoria, Palmekommissionen 95-103.
Det måste i allra högsta grad ligga även i den nuvarande FRA-ledningens intresse att Uppdrag Gransknings pågående kontroll av FRA:s i dag bedrivna verksamhet följs upp på denna avgörande viktiga punkt.
Jag sätter värde på svar, uppgift om dnr och handläggare, samt åtgärd.
Djupt oroad och engagerad hälsning,
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.
./. bil.
9.12.2013.
Wilhelm Agrell, Lyngby 713, 247 91 Genarp.
Detta är den största svenska skandalen, alla kategorier.
I en skammens komplott skulle Olof Palme röjas undan.
Slå upp dörrarna till de unkna slutna rummen, släpp in den friska luften, släpp in sanningen!
Du har förtroende.

Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.


./. Promemoria, skrivelse till FRA, Generaldirektören.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"