RÅ: Inled förundersökning av hela FRA-affären!

13.12.2013. Till RÅ.
Undertecknad Sven Anér begär härmed att inträngande förundersökning upptas mot Försvarets Radioanstalt, FRA, av två anledningar:
Nr 1: De uppgifter som under gårdagskvällen i TV framkom rörande FRA:s sedan många år pågående, synnerligen nära ”säkerhets”-samarbete med USA:s NSA-organisation, innebärande aktiv signalspaning.
Nr 2: Granskning, för första gången inom den svenska statsförvaltningen, av promemoria ”Palmekommissionen 95-193”; promemorian är tidigare, jämte kommenterande skrivelse till ledningen för FRA, översänd till RÅ.
Den aktuella promemorian har en i alla avseenden officiell form och framtoning, den riktar våldsamma anklagelser, i Palmeärendet, mot 15 namngivna ämbets- och tjänstemän och specifikt mot FRA, men den har aldrig tagits upp till granskning av den myndighet som fått den på sitt bord, Palmekommissionen (även benämnd Marjasinkommissionen), eller av annan myndighet.
Frågeställningen beträffande PM 95103 bör bli: Är uppgifterna om de 15 påstått sammansvurna personerna korrekta?

Jag begär nu att RÅ:s arbete med denna förundersökning omedelbart igångsätts. Jag önskar besked rörande dnr och handläggare. Önskar RÅ kompletterande info kan kontakt tas med mig, per brev eller telefon.
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.


./. dokument, tidigare översända.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"