”Grova falsarier…”

31.8.2010.
Till Regeringens Justitie Kansler.
Undertecknad Sven Anér anhåller härmed att JK, mot bakgrund av närslutna handling, omedelbart måtte utreda huruvida
chefsjuristen Per Lagerud och stabsjuristen Karin Mostad vid rikskriminalpolisen
i Palmeärendet gjort sig skyldiga till grova falsarier och grovt tjänstefel då de undertryckt allmänna handlingar, i strid med tryckfrihetsförordningen som är en grundlag.
Jag finner det inträffade djupt allvarligt, i synnerhet som mordet på en statsminister är involverat.
Jag anhåller om diarienummer samt namn på handläggare.
Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"