Vad vet RÅ om de fyra?

25.5.2010

Vice RÅ Kerstin Skarp, förundersökningsledare i Palme-ärendet:

Jag har tidigare från rikskriminalen erhållit det offentliga dokumentet Ai. 318-93, där dock ingående femton personnamn hade sekretesstrukits. Jag har nu erhållit kännedom om dessa femton namn, och jag ger, i detta brev, namnen på nedanstående fyra personer vilka, anligt Ai. 318-93, uttalat dödshot mot Olof Palme. Här deras befattningar 1986:

F 1 PG Vinge, direktör vid Sveriges industriförbund (fram till 1970 chef för säkerhetspolisen)

F 4 Bengt Schuback, viceamiral, chef för marinen

F 7 Lars Ljunggren, ledamot av Stockholms domkapitel (1972-1985 chef för Försvarets radioanstalt) samt

F 8 Bengt Wallroth, chef för internationella enheten vid försvarsdepartementet.

Dessa namn, ingående i en skrivelse från säkerhetsexperten Ulf Lingärde till journalisten Olle Alsén, ingavs till rikskriminalpolisen, kriminalkommissarie Åke Röst, den 30 mars 1993, och skrivelsen har sedan dess varit allmän och offentlig.

Jag frågar nu vice RÅ Kerstin Skarp: Vilka åtgärder har RÅ-ämbetet vidtagit i anslutning till Lingärde/Alsén-skrivelsen? Har de fyra herrarna hörts, och vilka åtgärder har, i så fall, därefter vidtagits? Denna skrivelse har, så vitt jag kunnat se, ej på minsta sätt behandlats av den statliga granskningskommissionen, 1996-99; innebär detta att kommissionen betraktat skrivelsen som oviktig eller har skrivelsen aldrig av rikskriminalpolisen uppvisats för Palmekommissionen resp granskningskommissionen? Har RÅ-ämbetet ytterligare information i detta rimligen mycket viktiga ärende? Jag önskar omedelbart svar jämlikt Förvaltningslagen 4 par.
Detta brev läggs under innevarande vecka ut på min blogg. www.svenanerpalmemordet.blogspot.com

Sven Anér

Öster Edinge 271, 740 10 Almunge.

3 kommentarer:

 1. Om man googlar på Ulf Lingärde så får man fram att han oväntat avled i maj 2001, 57 år gammal. Enligt journalisten Lars Krantz hade Lingärde varit utsatt för skrämmande hot.
  Styckjunkaren

  SvaraRadera
 2. När kommer dokumentet som en Pdf här?

  SvaraRadera
 3. Har du de övriga namnen också?

  Liksom Anonym ovan skulle det vara spännande att se dokumentet som PDF, så slipper alla som är intresserade vända sig till PU för att ta del av den?

  Du har så många handlingar som ingen (utom möjligen polisen) fått se. Du gör att fantastiskt jobb i att bringa klarhet, få ut fakta från dessa handlingar, men jag tror möjligheterna att få någon att reagera, det du så ihärdigt jobbar för, ökar om fler får ta del av handlingarna.

  Visst kan man begära en del från Polisen men ännu bättre hade det varit om det funnits ett on-line arkiv.

  Polisen lär ju själva knappast göra något för att demokratisera och sprida dessa historiska dokument som är till stor nytta inte bara för de som vägrar ge upp själva mordutredningen men också från ett historiskt perspektiv. Ska det någonsin bringas klarhet i vad som hände kan filerna inte vara hemliga.

  För min del skulle jag gärna se en "release-the-files kampanj" lagom till 25-års dagen av mordet nästa år, då preskriptionen annars skulle göra slut på förundersöknings-sekretessen. Det har vi sett prov på i andra länder om jag inte misstar mig.

  Men ett första steg skulle kunna vara att demokratisera kunskapen och handlingarna som redan är offentliga och som lämnats ut till journalister, privatspanare och andra.

  Om du tycker det låter som en bra idé hjälper jag gärna till att starta upp något slags gemensamt e-arkiv över handlingar, förhör och dyl kring mordet.

  För mig är det ytterst angeläget att tystnaden kring mordet upphör och hemlighållandet av uppgifter, (som rimligen både spelar stor roll och är meningslösa), får ett slut.

  SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"