Svar till Stalan

I Dekorimaaffären har inkommit ett antal handlingar som rikskriminalen fått från utomstående, bland andra journalisten Olle Alsén, men polisens egna förhör i ärendet lämnas inte ut. Polis och åklagare vägrar sålunda att informera om Olof Palmes sista minuter, vilket jag finner upprörande. Engagerad hälsning! Sven Anér

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"