Säk – vad händer med AD-159-15954-11, Sven Anér?

2.2.2012. Till Säkerhetspolisen, rubr ärende.

Det var den 14 december i fjol som det första olovliga öppnandet och saboterandet av innehållet i tre brev ägde rum. I dag är det den 2 februari 2012, och i sak har ingenting hänt som kunnat föra ärendet framåt, däremot bakåt.

Jag sände den 27 januari och den 31 januari i år två separata skrivelser till polismyndigheten i Uppsala, den första skrivelsen med huvudsakligt innehåll min ursprungliga anmälan 24.12 2011 till Säkerhetspolisen, som jag alltså vidarebefordrade till Uppsalapolisen. Jag sände alltså därefter ytterligare en anmälan till Uppsalapolisen 31 januari, bifogas i kopia.

Då jag i dag, 2.2., tar telefonkontakt med Uppsalapolisen får jag veta att ärendet över huvud taget inte finns inom Uppsalapolisen, vare sig under rubr ärendenummer eller under mitt personnummer 21 08 14-5075. Jag sände då, i dag, mina båda anmälningar på nytt till Uppsalapolisen, sedan jag blivit rekommenderad att vända mig till en ”stödperson”, som inte svarade.

Jag behöver, Säkerhetspolisen, inga stödpersoner. Jag kan ta vara på mig själv. Vad jag behöver är en hederlig och korrekt behandling av de myndigheter jag söker kontakt med, men det är dåligt med den kontakten.

Vad jag nu akut frågar mig är vart mina båda anmälningar till Uppsalapolisen tagit vägen? Är det samma postala bekymmer som gällde de ursprungliga tre sabotagen, i dag? Följda av ytterligare två: ett brev med saboterat innehåll, ett försvunnet brev.

Till saken hör möjligen också ett oförklarligt, och pågående, fel på vårt telefonnummer på landet, 0174-500 66. TELIA undersöker.

För mig som professionell nyhetsjournalist är det, i ett fall som detta, nödvändigt att omedelbart etablera en kontakt med polisen, bl a för att de medier, som jag kan kontakta, ska ha en möjlighet att se hur ärendet är etablerat hos aktuella myndigheter. När detta inte sker, trots att jag uppgivit att kontakten tagits, blir medierna givetvis undrande och tenderar att tappa förtroendet för mig, mycket begripligt.

I denna icke-aktiviteternas nedåtgående spiral får ärendet, med 2 x 2 års fängelse som maxstraff, försvinna in på myndigheters ad acta-hyllor. Ingenting händer i sak, och när jag på nytt vänder mig till olika polismyndigheter tycks jag bli betraktad som en mycket besvärlig person. Att två grova brott, aldrig ifrågasatta, finns i botten försvinner ur hanteringen.

Jag vädjar nu till Säk, som åtminstone rört ärendet, att undersöka anledningen till denna kusliga tystnad och overksamhet på olika plan samt utreda, inte minst, anledningen till att två brev till en polismyndighet kan försvinna.

Jag har i dag, till polismyndigheten i Uppsala, på nytt sänt de båda anmälningarna, till den verkan det hava kan.

Jag är ingen krånglig person som i onödan tar myndigheters tid. Jag är en av Sveriges mest rutinerade och erfarna nyhetsjournalister som aldrig fått några allvarligare fel i min yrkesutövning påtalade, men jag måste i dag dra slutsatsen att det är mitt publicistiska intresse för den pågående Palmeutredningen som satt mig i fokus, med egendomliga åtgärder från överheten som följd.

Situationen drabbar, som Säk förstår, mitt privatliv mycket hårt. Den ovissa känslan av fortfarande pågående telefonavlyssning och brevöppning blir i stigande grad irriterande, varför jag vore ytterst tacksam om Säkerhetspolisen med oförvillat omdöme toge sig an saken i hela dess vidd. Den ävenledes trakasserade gode vännen och kollegan Bo Alvberger upplever motsvarande situation och hör inom mediavärlden omdömen om mig och min person som knappast hade förelegat om svenska myndigheter släppt in frisk luft i hela detta komplicerade ärende: mordet på statsminister Olof Palme.

Jag anmäler alltså i dag formellt även till Säkerhetspolisen det hos Uppsalapolisen fyra gånger utan resultat anhängiggjorda rubricerade ärendet och ber Säkerhetspolisen agera.

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79 (möjligen fortfarande avlyssnad) samt 0174-500 66 (ur funktion, undersöks av TELIA).

Säk har inte svarat.

2 kommentarer:

 1. MrX: Skall Palmes mördare hittas krävs väl ett totalt fokus på vad annat som skedde i nära anknytning till mordets tidpunkt & att leta fram personer som vid tidpunkten som hade extremt goda skyttekundskaper & förmågor, samt att de var kunniga på anatomiska kunskaper om vars ett dödande skott skulle sättas?

  Skotten avlossades väl innom minimi gränsen för hur snabbt 2 skott med ett dyligt vapen med aktuell amunition kan avlossas?

  Träffbilden på Palme för att uppbringa omedelbar död var väl 100% perfekt?

  Missen från att ha träffat Lisbet Palme med exakt lika träffbild avvek med nog max 2cm, dvs en ringa felriktning av pipmynningen med så lite som max 5mm?

  Betänk att rekylen för vapnet skall hinna kompenseras, att det skedde i dåligt ljus, under stress & i en kylslagen miljö

  Att efter skottet fans ingen tvekan längre än max ca1-3 sekunder innan förövaren satte tillbaka vapnet i hölstret eller i fickan & smidigt & snabbt gav sig iväg, ett mycket erfaret & kyligt uppförande som knappast någon amatör kunnat efterapa?

  I vilka kretsar hittas personer med dylikt god vapenerfarenhet, skjuförmåga & kunskaper, samt med anatomiska kunskaper av dylikt slag?

  Fanns vid tidpunkten kring mordet, några utländska personer med tex kunskap innom perssonskydd/livvakter eller dylikt i Stockholm kring tiden för mordet?

  Var befan sig dessa vid denna tidpunkt & vars bodde de i så fall?

  Hade dessa tillgång till några fordon & i så fall vilka fordon hade de tillgång till & finns dessa kvar & i så fall vars?

  Hade Palme deltagit i några möten dagen eller dagarna före mordet, vilka fler var i så fall närvarande & hade några av dessa några livvakter eller personer med dylikkunskap med sig?

  Vars befann sig i så fall dessa vid tidpunkten för mordet & var bodde dessa & hade de tillgång till fordon & i så fall vilka?

  Har någon undersökt rummen & telefonsamtal som dessa ufört vid tidpunkten & hade de tillgång till tex andra mobila komunikationsmedel & har någon radioamatör eller dyligt snappat upp något?

  Fanns det i andra länder mobiltelefoner innom säkerhetstjänster & kan det i så fall gå att spåra om någon dylik komunkation kan ha skett?

  Fokusera på proffs eller peroner i professionella nätvärk i första hand, är nog bästa vägen för att kunna dra ett strek över detta mord.

  Har Palmes privata almenackor eller dagboksliknade handlingar offentliggjorts & fanns där några anteckningar kring möten med några med tillgån till dylik personal kring sig?

  Hade det inte varit ett möte om kärnvapen nedrustning i närheten av tidpunkten för mordet, där Carl Bildt deltagit & i så fall vilka flera kan ha deltagit vid dylika möten & var även Palme på något dylikt möte före mordet?

  Har någon studerat Palmes kaländer över planerade möten från dagen efter mordet & någon/några månader framöver & vilka var i så fall dessa inplanerade möten & vilka skulla han möta & vad skulle de ha möten om?

  Dessa borde väl finnas att tillgå på regeringskanskliet eller hos någon av de politiska partierna, med anteckningar kring de stundande möterna?

  SvaraRadera
 2. MrX Har ni som forskar kring Palme mordet kännedom om Lag:(1976:661) om immunitet & privilegier i vissa fall & de lagar som anknyter till dessa?

  Har någon reflekterat över hur en dylik lag rent hypotetisk skulle kunna sätta käppar i hjulet för dylika utredningar, samt hur oerhört många som kan omfattas av dessa lagar

  Hur makabert det ur rättsynpunkt är, att dessa finns kvar i ett land som kallar sig för en Demkokratisk Rättsstat år 2012 & hur dessa lagar riskerar sätta rikets säkerhet i fara?

  Finns det register över vilka som under månaderna före fram till någon månad efter detta mord, som reste in i landet under skydd av immunitet för rättsskippning genom dessa lagar?

  Har i så fall dessa personer granskats, samt har någon av dessa funnits bland de misstänkta på någon punkt?

  SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"